Gå til indhold

Burkina Faso

Burkina Faso-Danmark: Landepolitik 2021-2025
Den strategiske ramme for Danmarks samlede engagement i Burkina Faso tager afsæt i den dynamiske, lokale kontekst i Burkina Faso og anvender en række indbyrdes forbundne redskaber, herunder freds- og stabiliseringsindsatser, strategiske civilsamfundspartnerskaber, humanitære indsatser, udviklingssamarbejde samt politisk dialog. 

 

Visionen for Danmarks engagement i Burkina Faso er, at fred og stabilitet i Burkina Faso styrkes med respekt for retsstatsprincipper, og at fattigdom og ulighed mindskes ved at styrke modstandsdygtigheden og bæredygtig økonomisk vækst.

Danmark vil fremme sin vision gennem tre strategiske mål i overensstemmelse med danske politiske prioriteter og Burkina Fasos nationale udviklingsmål. Det vil vi gøre ved at optimere effektiviteten af de ressourcer, der er til rådighed til sikkerheds-, stabiliserings-, humanitære og udviklingsmæssige engagementer, samtidig med at vi sikrer sammenhæng mellem de forskellige instrumenter og  baseret på solide skrøbelighedsanalyser. Menneskerettigheder og fokus på marginaliserede grupper som unge og kvinder er gennemgående temaer i den nye strategiske ramme. De tre strategiske målsætninger er:

  1. Styrke sikkerheden, retsstatsprincipperne, menneskerettigheder og effektive nationale institutioner for at dæmme op for eskalering af konflikter og samtidig adressere de strukturelle årsager til skrøbelighed. Det vil ske gennem støtte til internationale og regionale sikkerheds- og stabiliseringsindsatser samt gennem støtte til at opbygge stærke, legitime offentlige institutioner og det burkinske civilsamfund.
  2. Fremme lokalsamfunds modstandsdygtighed og herigennem styrke den nationale økonomi med det formål at bekæmpe fattigdom ved at respondere på akutte lokale behov, styrke sociale sikkerhedsnet og støtte en inklusiv økonomisk vækst og skabe jobmuligheder med et fokus på unge herunder on-the-job træning og opkvalificering på erhvervsrettede områder.
  3. Støtte udviklingen af klimatilpasningsindsatser for at forebygge yderligere forringelse af levevilkårene for sårbare grupper bl.a. ved at sikre en øget, mere lige og fair adgang til vandressourcer.

Den strategiske ramme for Danmark 2021-2025 inkluderer et bilateralt udviklingsprogram med et budget på ca. 1.050 millioner kroner, som skal bidrage til at opnå de tre strategiske målsætninger.

Hent PDF:

Burkina Faso Strategisk Ramme (DK) 2021

Burkina Faso Strategisk Ramme (UK) 2021

Burkina Faso Strategisk Ramme (FR) 2021