Spring til indhold

Omfanget af misbrug af dansk bistand

I 2018 fremsendte Udenrigsministeriet i alt 48 afsluttende underretninger til Rigsrevisionen om sager vedrørende mistanke om eller konstateret misbrug af dansk udviklingsbistand. Samtidig blev Rigsrevisionen underrettet om 55 nye sager.

Ud af de 48 afsluttede sager blev 6 sager afsluttet med tab. I 2018 konstaterede Udenrigsministeriet et samlet tab på ca. 800.000 kr. som følge af korruption, svindel, misbrug eller andre typer af uregelmæssigheder vedrørende dansk udviklingsbistand. Størrelsen af den samlede danske bistand var i 2018 16 mia. kr. Se mere om bistanden og hvordan den bruges på hjemmesiden OpenAid

Flest sager afsluttet uden tab
42 af de 48 sager blev afsluttet uden tab, enten fordi det efter endt undersøgelse viste sig at mistanken kunne afkræftes, eller fordi pengene blev betalt tilbage til Danida eller dækket fra partners side.

Tab varierer i størrelse
I sager med tab gælder generelt, at tabene varierer beløbsmæssigt fra nogle få tusinde danske kroner til flere hundrede tusinder kroner. I enkelte tilfælde kan der være tale om større milliontab. I 2018 blev 3 ud af 6 sager afsluttet med tab under 100.000 kr. og ingen af de afsluttede sager havde et milliontab.

Rigsrevisionen underrettes
Når Udenrigsministeriet bliver opmærksom på mistanke om misbrug af danske midler, underrettes Rigsrevisionen. Rigsrevisionen bliver derefter løbende holdt underrettet om de enkelte sagers udvikling indtil sagerne afsluttes, enten med et tab, med at midlerne er betalt tilbage eller ved at mistanken om misbrug er annulleret. Udviklingen i antallet af nye og afsluttede sager fremgår af nedenstående tabel.

Sager rapporteret til Rigsrevisionen i de seneste otte år:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal sager primo

72

60

80

87

101

99

109

105

Nye sager

48

81

66

64

53

64

57

55

Afsluttede sager

60

61

59

50

55

54

61

48

Antal sager ultimo

60

80

87

101

99

109

105

112

Sager afsluttet med tab

16

19

13

10

11

13

13

6

Total tabt beløb (mio. DKK)

3,1

1,6

1,1

2,5

2,2

3,5

2,0

0,8

Se link til underretningsskrivelser i venstre side.

Via link i venstre side findes endvidere oplysninger om de særlige forhold, der gør sig gældende for den multilaterale bistand. 

(Opdateret januar 2019)

 

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk