Spring til indhold

Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik

Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik indeholder definitioner af korruption og de former den kan antage. Anti-korruptionspolitikken indeholder også en adfærdskodeks, som alle medarbejdere i Udenrigsministeriet i København og på danske repræsentationer skal følge. Samtidig gør den klart, at Udenrigsministeriets ansatte har pligt til at rapportere om eventuelt kendskab til korruption.

Korruption er i Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik defineret som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Korruption krænker alle, hvis liv, livsførelse og velfærd er afhængig af myndighedernes og myndighedspersoners integritet. Den truer samfundets stabilitet og sikkerhed og underminerer demokratiske institutioner og værdier.

I Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik defineres syv former for korrupte handlinger (se Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik for uddybning).

 

Korruptionspolitikken på andre sprog:

(Engelsk version)
Opdateret: 2018
Se politik her: pdf.

(Fransk version)
Opdateret: 2018
Se politik her: pdf.

(Spansk version)
Opdateret: 2018
Se politik her: pdf.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk