Spring til indhold

Oplysningsprojekter

Her kan du læse om Udenrigsministeriets Oplysningspuljes støtte til Oplysningsprojekter. Du bør læse retningslinjerne, før du indsender en ansøgning.

Oplysningsprojekter er konkrete oplysningsaktiviteter om udviklings- og/eller vækstlandene i form af udarbejdelse af f.eks. undervisningsmateriale, publikationer, udstillinger og web baseret materiale, som er målrettet et dansk publikum og skal anvendes i Danmark. Selv om der er flere ansøgere om samme projekt, skal der kun udfyldes ét ansøgningsskema med én projektansvarlig, og samarbejdspartnerne skal beslutte, hvem der skal stå som ansøger. Denne person vil være ansvarlig for hele projektet og regnskabsaflæggelsen.

Finansiering

Som udgangspunkt fuldfinansieres oplysningsprojekter ikke. Ansøgerne skal derfor dokumentere mindst 25 pct. andenfinansiering (ikke egenfinansiering). Det sker for at styrke partnerskaber. Andenfinansiering forstås som både timer, viden, penge og udstyr.

Eventuelle rejser til et udviklingsland skal indgå i den samlede projektansøgning og ikke søges separat på rejsestipendieordningen. 

Der kan ikke indgå andre Danida-midler i finansieringen.

Særligt om undervisningsmaterialer:

Støtte til undervisningsmaterialer forudsætter, at der er tilknyttet en pædagogisk konsulent eller et forlag til projektet, der kan sikre, at undervisningsmaterialet er i overensstemmelse med curriculum for det/de klassetrin, som materialet er målrettet. Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvordan materialet skal anvendes i undervisningen, hvilke fag m.v. Desuden skal der vedlægges dokumentation fra relevante skoler på, at materialet er efterspurgt og vil blive anvendt i undervisningen.

Før du søger, bør du læse retningslinjerne for oplysningsprojekter.

Sponsorlogo

Man forpligter sig til at anvende Udenrigsministeriets sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje. For information om brug af logoet se sponsorlogo.

Spørgsmål

Såfremt du har yderligere spørgsmål kan du skrive en mail til oplysningspuljen@um.dk eller ringe til fuldmægtig Kristina Rohde Larsen på telefon 33 92 13 81. Telefontid er mandag og torsdag fra 9.30 til 11.30. BEMÆRK TELEFONEN ER LUKKET INDTIL DEN 13. APRIL 2020.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk

BEMÆRK TELEFONEN ER LUKKET INDTIL 13. APRIL 2020