Gå til indhold

Evaluering af det danske samarbejde med multilaterale organisationer i udvalgte udviklingslande

Der har i løbet af de seneste år været gennemført flere studier af den danske multilaterale udviklingsbistand. Analyserne viser, at den del af den danske udviklingsbistand som kanaliseres gennem multilaterale organisationer udgør en voksende del af den samlede danske bistand, samt at en voksende del af den multilaterale bistand gives i form af øremærkede bidrag (multi-bi). Denne tendens gælder ikke kun i forhold til humanitær bistand, men også inden for andre sektorer og generelt i de danske samarbejdslande. I 2018 blev næsten halvdelen af den danske multilaterale bistand givet som multi-bi. En tilsvarende tendens gælder for andre DAC-landes udviklingsbistand. 

Multi-bi forstås som øremærket bistand, der gives gennem multilaterale organisationer, og i OECDs opgørelse over den samlede udviklingsbistand skelnes der mellem en ”programmatisk” og en ”projektmæssig tilgang” samt mellem ”landespecifik” og en ”global, regional og sub-regional” øremærket bistand kanaliseret gennem det multilaterale system. 

Der findes en række analyser, der gennemgår baggrunden og formålet med at give bistand gennem de multilaterale organisationer. En del litteratur beskæftiger sig også med formerne for denne type støtte, der inkluderer graden og typen af øremærkning og dets betydning for de multilaterale organisationers arbejde.

Baggrunden for denne evaluering er den øgede brug af multi-bi modaliteten i den danske udviklingsbistand. Den danske multi-bi tilgang er ikke tidligere blevet evalueret, og fokus vil derfor være på at indsamle, vurdere og sammenfatte de indvundne erfaringer med den ”programmatiske” og ”projektmæssige” multi-bi bistand, og som samtidig er ”landespecifik”. Indvirkningen på de multilaterale organisationers arbejde af den øgede danske brug af øremærkning udgør ikke en del af evalueringen.

Målet med evalueringen er:

  • At tilvejebringe erfaringer som er relevant for den fremtidige brug af multi-bi instrumentet i dansk udviklingsbistand. 

Download Terms of Reference (PDF)