Gå til indhold

DAPP Ungepuljen

Pulje til fremme af unges involvering i dansk-arabiske partnerskaber (2018-22)

Ungepuljen under det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) har til formål at fremme kreative og innovative tilgange til involvering af unge mennesker i danske civilsamfundsorganisationers initiativer i Mellemøsten og Nordafrika.

 

Siden lanceringen i 2003 har DAPP bidraget til sociale forandringer ved at styrke unges muligheder i MENA-regionen. Derfor er der under DAPP (2017-22) afsat en særlig pulje, hvor danske organisationer, som har erfaring med ungeindsatser i regionen, men ikke er en del af de igangværende DAPP-engagementer, kan søge om midler til at afprøve nye metoder i deres samarbejde med partnere i regionen.

 

Ungepuljen er udviklet med henblik på at støtte innovative tilgange til at engagere unge mennesker. Puljen har et årligt budget på DKK 15 mio., og DAPP har afsat i alt DKK 75 mio. fra 2018-2022 til at støtte et initiativ inden for hvert af følgende særligt prioriterede områder:

 

  • Unges engagement i demokrati (DKK 4 mio. årligt)
  • Unges kultur og diversitet (DKK 5 mio. årligt)
  • Unges deltagelse i sport (DKK 6 mio. årligt).

     

For spørgsmål vedrørende retningslinjer og afrapportering for ungepulje-partnerne, henvises der til retningslinjerne for DAPP her.