Spring til indhold

Den Humanitære Kontaktgruppe

Den Humanitære Kontaktgruppe blev oprettet i 1995 og har til formål at styrke samspillet mellem statslige og ikke-statslige organisationer i forbindelse med danske indsatser på nødhjælpsområdet.

Kontaktgruppen skal primært danne forum for:

  • Udveksling af overordnede synspunkter mellem statslige og ikke-statslige danske aktører i forbindelse med danske indsatser på nødhjælpsområdet.
  • Udveksling af information om igangværende og påtænkte større aktiviteter på nødhjælpsområdet.
  • Udveksling af information om spørgsmål vedrørende forebyggende og opfølgende indsatser.

Kontaktgruppen beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende igangværende katastrofe- og krisesituationer og udsendelse af civilt personale. Hermed skabes mulighed for en aktiv inddragelse af organisationer/myndigheder, som efter anmodning fra Udenrigsministeriet vil skulle deltage i udsendelse af personale til internationale opgaver i EU, OSCE og FN-regi.

Der har i kontaktgruppens regi bl.a. været afholdt kurser i humanitære standarder som Do No Harm, SPHERE, International Humanitær Lovgivning (IHL) og sikkerhed for nødhjælpsarbejdere. Dette kursus er obligatorisk.

Ligeledes har der været flere seminarer, herunder om civil-militært samarbejde, opfølgning på Tsunami-katastrofen og fremtidige humanitære udfordringer.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Medlemmer:

 

ADRA Danmark

Dansk Folkehjælp

Beredskabsstyrelsen

Caritas Danmark

Center for Kultur og Udvikling

Danish Demining Group

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Dansk Røde Kors

Den danske Afghanistan Komité

Finansministeriet

Folkekirkens Nødhjælp

Forsvarsministeriet

Ibis

International Aid Services

IRCT

Justitsministeriet

Læger Uden grænser

Mission Øst

RCT

Red Barnet

Rigspolitiet

Social og integrationsministeriet

Statsministeriet

Udlændingeservice