Skip to content

Regarding Electronic Invoices from Danish Companies

13.05.2015  10:36

 

Angående Elektroniske Fakturaer fra Danske Virksomheder

 

Moderniseringsstyrelsen har meddelt, at med virkning fra 1. april 2015 vil elektroniske fakturaer fra danske virksomheder, der ikke indeholder e-mail-adresse på kontaktpersonen i Udenrigsministeriet blive returneret til afsender. E-mail-adressen bedes anført i feltet ”Kontaktinformation”. Der henvises desuden til opgavefordelingen i Danida Business Contracts.

Bemærk venligst også, at det er vigtigt at anføre kontraktnummer på fakturaen.

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst Danida Business Contracts

 

Regarding Electronic Invoices from Danish CompaniesThe Danish Agency for the Modernisation of Public Administration has reported that with effect from 1 April 2015, electronic invoices from Danish companies not including the name of the contact person in the Ministry of Foreign Affairs will be returned to sender. It is therefore requested that the email address of the contact person is provided in the field named “Contact Information”. Please refer to the geographical division of labour listed on the Danida Business Contracts webpage.

Please also note that it is important to refer the contract number in the invoice.

If this leads to any questions please contact Danida Business Contracts.