Skip to content

Julehilsen fra Kontoret for Humanitær bistand, Civilsamfund og Personelbistand

19.12.2014  17:19

Nogle har refereret til 2014 som verdens værste år og – med post-2015 målene i tankerne – til 2015 som verdens vigtigste år. Det er måske svært at være så skråsikker om hvad der er værst og vigtigst – men sikkert er det, at vi i 2014 har set et hidtil uhørt højt antal mennesker på flugt, en eskalering af menneskeskabte konflikter i en desværre meget stor række lande, og dertil en stor ebola krise i Vestafrika. Og 2015 bliver helt sikkert et vigtigt år, men i HCP føler vi også, at vi har opnået mange vigtige ting i 2014.

Vores humanitære team har forvaltet Danidas hidtil største humanitære budget på 2,2 mia. kr. Men 2014 har været så meget mere end budgetforvaltning. Solutions Alliance Initiativet, med fokus på langsigtede løsninger for flygtninge og internt fordrevne, blev etableret i København i april måned og de nye Core Humanitarian Standards blev efter et langt forarbejde lanceret i december, også i København. Evalueringen af Strategien for Danmarks Humanitære Indsats er blevet gennemført i 2014, og vi ser frem til at se rapporten i 2015. Danmark har siden juli måned været formand for OCHA Donor Support Group, og så har vi deltaget i en række vigtige fora som COHAFA, Pooled Funds Working Group, ECOSOCs humanitære segment, Good Humanitarian Donorship og mange flere – hvor vi med udgangspunkt i vores baggage af danske erfaringer og værdier arbejder på at fremme de humanitære principper og principperne for good humanitarian donorship. I år er det 10 år siden den store tsunami ramte Sydøstasien med voldsomme oversvømmelser til følge. Vi inviterer alle, der i sin tid bistod med hjælpearbejdet til at deltage i markeringen af 10-årsdagen for Tsunamien: Klik her for link til invitation.

Vores civilsamfundsteam har også haft et travlt og meget produktivt år. Der blev i årets første måneder arbejdet på ”Politiken for Dansk Støtte til Civilsamfundet”, som blev lanceret i juni måned i år. I efteråret er 11 af de nu snart 17 rammeorganisationer for første gang blevet vurderet efter standarderne i den nye Ressource Allokerings Model. Det har været en meget stor opgave, men vi tror på, at modellen er med til at gøre os og organisationerne mere skarpe på hvilke resultater vi vil opnå, og hvordan vi vil opnå dem. To nye initiativer er også født under civilsamfundsrammen i 2014 til gennemførelse i 2015: Frivilliginitiativet ”Volontør i Verden” , med støtte til frivilliges inddragelse i udviklings- og oplysningsarbejdet og et nyt pilotinitiativ, som skal styrke civilsamfundsorganisationerne i syds muligheder for at få kapacitetsudvikling fra nord.

Vores rådgiverteam har i år administreret mere end 200 kort- og langtidsrådgivere på Danida programmer, og assisteret med rekruttering og/eller administration af omkring 100 multilaterale rådgivere, som for Danida midler sekunderes eller udsendes til FN organisationer, EU, Verdensbanken m.fl. Vores rådgiverteam er også ansvarlig for samarbejdet med Danida Fellowship Center, og de har i 2014 i samarbejde med andre gode kolleger i UM udarbejdet en ny politik for Danida Capacity Development Support Programme (tidligere Danida's Fellowship Programme).

Og sidst, men ikke mindst, har vores kontraktteam i samarbejde med enheder i UM og repræsentationer med udviklingsbistand indgået 27 Danida kontrakter på baggrund af EU udbud, til en samlet kontraktsum på 140 mio. kr. Teamet har derudover indgået 300 mindre kontrakter til korte opgaver samt skrevet kontrakt med 6 virksomheder på en rammeaftale omkring landeprogrammering. De har undervist og rådgivet en meget lang række Danida kolleger i udbudsregler, og så har de klædt handels- og udviklingsministeren på til samråd i Folketinget om konkurrenceudsættelse af den danske udviklingsbistand. Og endeligt fik vi afsluttet den sidste ud af 40-50 voldgiftssager, der har verseret siden 2000.


Stor tak til vores mange gode NGO- og FN-partnere,  Beredskabsstyrelsen og private virksomheder, som alle på meget dygtig vis har formidlet bistanden til ofrene for verdens konflikter og katastrofer og til civilsamfund i syd. Også stor tak for jeres store beredvillighed til også at samarbejde med os om udvikling af politikker, strategier og nye initiativer på de områder, som optager både jer og os hver eneste dag.

Vi ønsker alle en velfortjent juleferie, en glædelig jul, og et godt og fredeligt 2015. Vi glæder os til samarbejdet med jer alle i 2015.


På HCPs vegne,
Ulla og Einar


 


KONTORET FOR HUMANITÆR BISTAND, CIVILSAMFUND OG PERSONELBISTAND (HCP)

UDENRIGSMINISTERIET
ASIATISK PLADS 2 / DK-1448 KØBENHAVN K
TLF. +45 3392 0000