Skip to content

2008.06 Evaluering af Oplysningsvirksomhed om udviklingslandene finansieret af Udenrigsministeriet

Gennem de sidste 40 år har Udenrigsministeriet hvert år afsat midler til aktiviteter, der oplyser om forholdene i udviklingslandene og om dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. I 2006-2007 blev der årligt anvendt ca. 40 mio. kr til oplysningsvirksomhed, som blev fordelt i tre næsten lige store dele mellem Danidas oplysningsbevilling, Udenrigsministeriets egen oplysningsvirksomhed og den projektrelaterede oplysning, som NGOerne har stået for.

Målet med denne evaluering for perioden 2006-07 er, "at undersøge, hvorvidt og hvordan oplysningsaktiviteterne har bidraget til at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for udviklingslandenes problemer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde".publication info header table

PublisherEvaluation Department, Ministry of Foreign Affairs/Danida, Denmark
AuthorCowi & Danicom
Published31.12.2008
Pages66
ISBN978-87-7087-066-5

Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Danida
Asiatisk Plads 2 
DK-1448 Copenhagen K
Tel. +45 33 92 00 00
Fax +45 32 54 05 33
[email protected]

 

Links

Report corruption

Submit feedback and complaints