Skip to content

Biodiversitet og naturbaserede løsninger i den globale og danske udviklingsbistand

Studiet beskriver de udviklingstendenser, perspektiver og muligheder, der er for at arbejde med biodiversitet og naturbaserede løsninger som en del af udviklingsbistanden. Med afsæt i tidligere erfaringer fra danske indsatser, bl.a. fra en række danske og internationale evalueringer, beskrives muligheder for at styrke forvaltning af naturressourcer og biodiversitet som led i en forbedret udviklingsbistand. Endelig anfører studiet behovet for en mere dybdegående, tematisk evaluering af området. Evalueringsstudiet er kun udkommet på dansk.

Partner Counter Perspective

Download evalueringsstudiet (PDF)publication info header table

PublisherEvaluation, Learning and Quality Department, Ministry of Foreign Affairs/Danida, Denmark
AuthorSøren Mark Jensen/ Soeren Mark Jensen Enterprise
Published11.06.2021
Pages48
ISBN978-87-93760-60-8

Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Danida
Asiatisk Plads 2 
DK-1448 Copenhagen K
Tel. +45 33 92 00 00
Fax +45 32 54 05 33
[email protected]

 

Links

Report corruption

Submit feedback and complaints