Spring til indhold

Brexit

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Dette sker den 31. oktober 2019. Hvis det britiske parlament inden da godkender den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, træder Storbritannien ud af EU den første dag i den efterfølgende måned.

Den britiske beslutning om at træde ud af EU vil påvirke mange sektorer af dansk erhvervsliv – det gælder også fiskeriet og forarbejdningsindustrien. Fiskeripolitikken er nemlig et fælles anliggende i EU, da både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet. Med den britiske udtræden af EU, vil det fælles fiskerisamarbejde ændre sig. Derfor kan Brexit få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

Der vil være forhandlinger om det fremtidige forhold mellem EU27 og Storbritannien, der bl.a. vedrører fiskeriområdet. De forhandlinger vil først gå i gang, når den britiske udtræden er fastlagt.

Danske fiskere lander årligt fisk fanget i britisk farvand til en værdi af ca. én milliard kroner. Det svarer til omkring en tredjedel af hele den årlige danske landingsværdi – og hvis vi taler vægt, er det omkring 40 % af de danske fangster. Derfor arbejder Danmark også målrettet for en gensidig god aftale, også på fiskeriområdet.

Regeringen har fået udarbejdet analyser om konsekvenserne af Brexit for dansk fiskeri, forarbejdningsindustrien og lokalsamfund. Analyserne kan findes under linket til publikationer.

Udenrigsministeriets side om Brexit

 

Publikationer

Kommissionens side om Brexit forhandlinger

Kort over britisk farvand


Kilde: House of Lords rapport - Brexit: fisheries