Spring til indhold

Minister for fiskeri Eva Kjer Hansen 

Uanset hvor du befinder dig i Danmark, er der aldrig mere end 50 km. til den nærmeste kystlinje. Danmark er en stor fiskerination, og den styrkeposition skal vi udvikle videre på. Derfor skal de gode rammer for fiskeriet fremtidssikres.

Den danske fiskerisektor har en lang tradition for at levere råvarer af en kvalitet, der er efterspurgt i hele verden. Fra 2015 til 2017 steg eksporten af danske fiskeriprodukter steg fra 24,1 mia. kr. til 26,9 mia. kr. Denne flotte udvikling skal vi fortsætte.

Bæredygtighed er afgørende for dansk fiskeri. For at sikre, at der i fremtiden fortsat vil være fisk at fange for fiskerne, skal fiskebestandene udnyttes på ansvarlig vis. Internationalt samarbejde og en solid fiskeriforvaltning skal bidrage til, at fiskeriet forbliver bæredygtigt. På den måde fremtidssikres erhvervet bedst.

Fordi danske fiskere fanger store mængder fisk i britisk farvand, er fiskeriområdet udfordret af Storbritanniens farvel til EU (Brexit). Derfor skal der være fokus på fiskeriet i forhandlingslokalet. Samtidig skal vi styrke samarbejdet i EU, så hele Rigsfællesskabet kommer så stærkt ud på den anden side som muligt.

Der har været stillet spørgsmålstegn ved forvaltningen af dansk fiskeri. Gennemsigtig forvaltning og bedre kontrol skal genoprette tilliden til forvaltningen og fasholde fokus på den positive økonomiske udvikling på fiskeriområdet. På den måde kan vi sikre fremgang for hele dansk fiskeri – både de små, de store og dem midt i mellem.

Eva Kjer Hansen, Fiskeriminister.

 


 

Sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, blev 7. august 2017 overført fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet. Fiskeristyrelsen er en styrelse under Udenrigsministeriet og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol. Eva Kjer Hansen er – foruden at være Fiskeriminister – også minister for ligestilling og nordisk samarbejde.