Spring til indhold

Historisk aftale om fiskeri i Arktis underskrives i Grønland

01.10.2018  13:19
Grønland vil den 2.-4. oktober være vært for en ceremoni i Ilulissat, hvor en aftale om fiskeri i den arktiske højsø skal underskrives.

Aftalen skal forhindre ureguleret fiskeri i det centrale arktiske ocean, som er et område på størrelse med Middelhavet (ca. 2,8 mio. kvadratkilometer). Aftalen er forhandlet mellem de arktiske kyststater - Canada, Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, Norge, Rusland og USA - og fem større fiskerinationer/parter - EU, Island, Japan, Kina og Sydkorea.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

"Med aftalen viser vi hele verden, at vi er i stand til at udvise rettidig omhu i Arktis. Når isen smelter giver det udfordringer. Men også muligheder indenfor for eksempel fiskeri og transport. Både mulighederne og udfordringerne skal vi have styr på, og det gør vi med denne aftale. Retten til bæredygtig udnyttelse af havressourcerne er et fælles mål for hele rigsfællesskabet.

Jeg er glad for det gode samarbejde, vi har haft mellem Grønland, Færøerne og Danmark i forhandlingerne. Og så glæder det mig, at Grønland skal være vært for underskrivelse af aftalen. Det er en stor begivenhed, og der er gjort en stor indsats for at få det til at lykkes."

Med den juridisk bindende aftale forpligtiger parterne sig til ikke at fiske i området, før der er bedre viden om fiskebestandene. Som led i aftalen etableres der derfor et fælles videnskabeligt forsknings- og monitoreringsprogram.
 
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen udtaler:

"Temperaturerne i Arktis fortsætter med at stige. På sigt kan det betyde, at kommercielt fiskeri i den arktiske højsø kan blive muligt.

Det er første gang, der kommer en fiskeriaftale på plads, der dækker et så stort område, inden fiskeriet er påbegyndt. Det er historisk. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at der vil blive iværksat et fælles forsknings- og overvågningsprogram, som kan skabe et solidt videnskabeligt grundlag for bæredygtigt fiskeri.

Det glæder mig, at EU også er part i aftalen og derigennem har varetaget medlemsstaternes interesser."

Kontakt:
Presserådgiver Kasper Thams Olsen, tlf. 61 97 90 31
Presserådgiver Anna Munck, tlf. 61 97 90 33

Der henvises i øvrigt til pressemeddelelse fra det grønlandske landsstyre: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2018/09/1709_historisk-aftale