Spring til indhold

Ansøgningspuljer

 

Ligestillingsafdelingen har udmøntet en ansøgningspulje på 7,0 mio. kr. til rådgivning, støtte og netværksmuligheder til LGBTI-personer og bekæmpelse af fordomme. Puljen er målrettet frivillige foreninger, organisationer og NGO’er. Puljen er finansieret af satspuljen 2018.

Der er givet støtte til følgende projekter, som gennemføres frem til 2021:

LGBT Danmark: FART - Forøgelse af Regnbuepersoners Trivsel
Projektet har til formål at øge trivslen for danske LGBT-personer gennem et nationalt dækkende rådgivningstilbud for LGBTI-personer og pårørende samt ved at understøtte LGBTI-netværk i hele landet. Som led i projektet etableres lokalt forankrede rådgivninger for LGBTI-personer i hver af de fem regioner. Derudover udvikles og opbygges lokale netværk og grupper for LGBTI-personer i en række udvalgte byer, som LGBT Danmark vil understøtte ift. organisationsudvikling og kapacitetsudvikling, rekruttering af frivillige, kommunalt samarbejde mv. Der er bevilliget i alt 2,0 mio. kr. til projektet.

TransAktion: Rådgivning, støttegrupper, netværksarrangementer til transpersoner
Projektet har til formål at mindske social isolation, ensomhed og dårlig trivsel blandt transpersoner ved at etablere individuel, professionel peer-to-peer rådgivning til transpersoner i hele landet. Rådgivningen forankres i København og tilbydes derudover som en mobil rådgivning, der rejser rundt til en række andre byer i landet. Som led i projektet gennemføres derudover peer-to-peer faciliterede støttegrupper for transpersoner samt sociale netværksarrangementer i form af foredrag, debatter, workshops mv., hvor man kan møde andre transpersoner og danne et netværk. Der er bevilliget i alt 2,0 mio. kr. til projektet.

Sex & Samfund: Sammen om at bekæmpe fordomme - Trivsel, tryghed og inklusion blandt unge på ungdomsuddannelserne
Projektet har til formål at forbedre unge LGBTI-personers tryghed og trivsel ved at bekæmpe fordomme, styrke inklusion og skabe mangfoldige fællesskaber blandt unge på ungdomsuddannelserne. Som led i projektet uddannes elever og unge i udvalgte kommuner til "forandringsagenter", som skal organisere, planlægge og gennemføre normkritisk ung-til-ung-baserede oplysning- og dialogaktiviteter i en række partnerskabskommuner. Der vil derudover blive udviklet normkritiske redskaber og undervisningsindsatser, som gøres tilgængelige for alle landets ungdomsuddannelser og andre relevante aktører. Der er bevilliget i alt 2,0 mio. kr. til projektet.

LGBT Danmark: FLEST - Forandring i læring: Empati, synlighed & trivsel
Projektet har til formål at bekæmpe stigmatisering og diskrimination af LGBTI-personer ved at udvikle og facilitere et opkvalificeringstilbud i inkluderende LGBTI-metoder til fagpersoner i udskolingen. Som led i projektet udvikles en læringspakke med fokus på håndtering af mobning, stigmatisering og fordomme samt konkrete redskaber ift. at understøtte LGBTI-elevers tryghed og mentale sundhed. Der gennemføres derudover et undervisnings- og opkvalificeringsforløb af fagpersoner i normkritiske tilgange og pædagogik. Der er bevilliget i alt 1,0 mio. kr. til projektet.


LÆS MERE

Initiativbeskrivelse om ansøgningspuljen

 

 

piger