Spring til indhold

Mænd og kvinder i uddannelse

Alle talenter skal i spil, og derfor skal den enkelte have mulighed for at udfolde sig og frihed til at udnytte sine potentialer.

Alle talenter skal i spil, og derfor skal den enkelte have mulighed for at udfolde sig og frihed til at udnytte sine potentialer.

Vi har som samfund ikke råd til at gå glip af de uudnyttede ressourcer, der for eksempel ligger i at få flere piger ind i tekniske fag og flere drenge til at klare sig bedre i uddannelsessystemet.

Det kønsopdelte uddannelsessystem bidrager til en fastholdelse af det kønsopdelte arbejdsmarked. Det fører ikke blot til et ufleksibelt arbejdsmarked, men også til at der fortsat er lønforskelle mellem kvinder og mænd.

""