Spring til indhold

Støtte og rådgivning til LGBTI-personer udbredes i hele landet

14.08.2018  07:00

Fire projekter målrettet bekæmpelse af fordomme og rådgivning og støtte til LGBTI-personer skal nu dele 7 mio. kr. Initiativet er en del af regeringens handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Homo- og biseksuelle og transkønnede trives generelt dårligere end resten af den danske befolkning. De føler sig oftere stressede og har oftere langvarig sygdom. 49 procent undgår offentligt at holde i hånd med en partner af sammen køn, fordi de frygter overfald, trusler eller chikane. Og de har tre gange så mange faktiske selvmordsforsøg som resten af befolkningen.

Regeringen lancerede i juni en handlingsplan med 42 initiativer, der skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Et vigtigt element i handlingsplanen er at udbrede støtte og rådgivning til målgruppen til hele landet og bekæmpe fordomme.

I dag modtager fire projekter målrettet homoseksuelle og transkønnede 7 mio. kr. til det formål. Et projekt skal bl.a. via mobil rådgivning, der rejser rundt i landet, sikre, at transkønnede får bedre støtte og netværksmuligheder. Et andet projekt skal udbrede de generelle rådgivnings- og støttetilbud til LGBTI-personer til hele landet. De sidste to projekter skal særligt bekæmpe fordomme og arbejde for mere inklusion og forståelse for forskellighed i forhold til køn, krop og seksualitet på landets folkeskoler og ungdomsuddannelser.

”Mange homoseksuelle og transkønnede er ressourcestærke personer. Men tallene viser desværre også, at mange trives dårligt. I dag er mulighederne for at få hjælp i høj grad koncentreret omkring de store byer. Sådan skal det ikke være fremover, for råd og støtte er afgørende, uanset om du bor i en stor by eller en lille by, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Ligestillingsministeren ønsker også at bekæmpe fordomme over for LGBTI-personer så tidligt som muligt. Mange har allerede oplevet diskrimination og mobning i skolen. I en undersøgelse svarer 63 procent, at de ofte eller altid skjulte deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i skolen.

”Det er skræmmende, at mange oplever at blive udsat for mobning og psykisk vold i løbet af deres skolegang. Ved at støtte de to projekter, der er målrettet fordomme og inklusion, sætter vi ind i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Dermed sørger vi for, at børn og unge tidligt får en forståelse for og accept af forskellighed i forhold til køn, krop og seksualitet”, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Midlerne i ansøgningspuljen blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018. Puljen var målrettet frivillige foreninger og NGO’er. Der var 12 ansøgninger til puljen, og der var søgt om støtte for i alt 27,3 mio. kr. De fire udvalgte projekter skal gennemføres til og med 2021.

Baggrund

Projekter om rådgivning, støtte og netværksmuligheder

LGBT Danmark modtager 2,0 mio. kr. til at udbrede deres rådgivningstilbud for LGBTI-personer i hver af de fem regioner. Her skal de opbygge lokale netværk for LGBTI-personer i en række udvalgte byer.

TransAktion modtager 2,0 mio. kr. til at etablere professionel peer-to-peer rådgivning og støttegrupper til transpersoner. Rådgivningen forankres i København, men tilbydes som en mobil rådgivning, der rejser rundt til en række byer på tværs af landet.

Projekter om bekæmpelse af fordomme

Sex & Samfund modtager 2,0 mio. kr. til bl.a. at uddanne et korps af "forandringsagenter", som skal gennemføre ung-til-ung-baserede oplysning- og dialogaktiviteter på ungdomsuddannelserne.

LGBT Danmark modtager 1,0 mio. kr. til et opkvalificeringstilbud i inkluderende LGBTI-metoder til fagpersoner i Folkeskolens udskoling. Som led i projektet udvikles bl.a. en læringspakke. Læringspakken har fokus på håndtering af mobning, stigmatisering og fordomme samt konkrete redskaber ift. at understøtte LGBTI-personer tryghed og mentale sundhed.

Kontakt:
Presserådgiver Casper Steen Pedersen, tlf. 41 53 26 42.

Kontakt til de fire tilskudsmodtagere:

- LGBT Danmark (Støtte, rådgivning og netværk), Susanne Branner Jespersen, tlf. 27 45 27  73, susanne@lgbt.dk
- Trans-Aktion, Kris Winther, tlf. 53 39 07 20 info@trans-aktion.dk
- Sex & Samfund, Tania Dethlefsen, tlf. 50 90 91 09, td@sexogsamfund.dk 
- LGBT Danmark (Bekæmpelse af fordomme), Janne Juul, tlf. 30 55 52 04, janne@lgbt.dk