Spring til indhold

Ligestillingsminister mødes med meningsdannere om social kontrol i etniske minoritetsmiljøer

29.09.2016  10:00
Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby mødes i dag med en række personer, der har markeret sig i debatten om social kontrol og ligestilling blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. På mødet skal de drøfte, hvilke problemer og udfordringer unge i nogle etniske minoritetsmiljøer står overfor, og hvordan de kan løses.

Ligestilling og frihedsrettigheder er grundlæggende værdier i det danske samfund. Men i nogle etniske minoritetsmiljøer findes en stærk social kontrol. I dag mødes minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby med 14 meningsdannere, som kender og har erfaringer med de etniske minoritetsmiljøer. Ministeren har inviteret til rundbordsmødet for at få input, inspiration og viden til, hvordan den sociale kontrol og de manglende rettigheder i nogle etniske minoritetsmiljøer kan bekæmpes.

Den sociale kontrol rammer særligt pigerne, fordi de igennem deres adfærd i høj grad er bærere af familiens ære. Social kontrol begrænser pigernes frihed til selv at vælge venner, fritidsaktiviteter, kærlighed, religion og uddannelse og i værste fald ender den stærke negative sociale kontrol i æresrelaterede konflikter og vold. Også drenge udsættes for social kontrol, og for drengene gælder, at de også i visse tilfælde forventes at spille en rolle i udøvelsen af den sociale kontrol for eksempel i form af kontrol af familiens kvindelige medlemmer.

”Grundlæggende værdier som ligestilling skal gælde for alle. Traditioner, religion eller kultur skal ikke være en undskyldning for, at kvinder og mænd ikke har de samme muligheder for at udfolde sig. Vi skal have en bedre forståelse af de udfordringer og dilemmaer, nogle unge står overfor. De unge, der bliver udsat for social kontrol, skal vide, at de ikke er alene. For at gøre op med lukkede miljøer og komme social kontrol til livs kræver det en fælles indsats fra både regeringen og civilsamfundet. Derfor har jeg inviteret til mødet i dag,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Fra et samfundsmæssigt perspektiv kan manglende ligestilling og social kontrol betyde, at ikke alle ressourcer bliver udnyttet og ikke alle talenter kommer i spil. Undersøgelser viser bl.a., at færre kvinder end mænd med etnisk minoritetsbaggrund er i beskæftigelse. Blandt indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er 43 procent af kvinderne og 53 procent af mændene i beskæftigelse. For flygtninge er beskæftigelsesfrekvensen efter tre år i Danmark ti procent for kvinder og 36 procent for mænd1. En anden undersøgelse viser, at omkring 30 procent af kvindelige og 20 procent af mandlige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse ikke føler, at de frit kan vælge deres egen ægtefælle eller kæreste2.

De personer, som minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, har inviteret, er meningsdannere, der på forskellige måder har erfaringer med og viden om social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Både kvindelige og mandelige debattører deltager i mødet i dag, da begge køn er en del af løsningen.

[1] Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (2014)

[2] Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (2015) Medborgerskab, Ligebehandling og Selvbestemmelse i Danmark