Spring til indhold

Udenrigsministeriets ligestillingsregnskab for 2016

08.03.2017  10:50
Kønsligestilling har været et prioriteret internt indsatsområde i Udenrigsministeriet siden august 2013. Temaet er således en af ministeriets seks strategiske prioriteter i 2016-2017.

Udenrigsministeriet har nu udarbejdet sit andet ligestillingsregnskab, som viser, at det særlige fokus på kønsligestilling - herunder især på flere kvinder i ledelse - har givet resultater. Andelen af kvindelige chefer er siden 2013 steget fra 23% til 27%, og andelen af kvinder i ministeriets øverste ledelseslag - koncernledelsen - er steget fra 18% til 31%. Men der hvor man især kan se resultaterne af den målrettede indsats er hvad angår antallet af kvindelige souschefer. I kontorerne på Asiatisk Plads er der således sket en markant forøgelse af antallet af kvindelige souschefer fra 32% i 2013 til 44% i 2016.

Det stærke fokus på ligestilling blev i 2013 indledt med et omfattende udredningsarbejde, hvor ministeriet gennem interviews med egne medarbejdere og chefer om mulige barrierer for ligestilling i Udenrigsministeriet og en gennemgang af førende forskningsresultater på området, udarbejdede en samlet strategi for arbejdet med ligestilling - herunder i første omgang primært flere kvinder i ledelse. Arbejdet med implementeringen af strategien ledes af Udenrigsministeriets departementschef, der har påtaget sig hvervet som ligestillingschampion.

Blandt de områder, der er arbejdet med siden 2013, er løbende opmærksomhed omkring kønsfordelingen ved rekruttering, rokader og forfremmelse samt en målrettet indsats for at skabe bevidsthed hos chefsgruppen om egen ubevidst bias i forhold til køn og den betydning, denne kan have i den daglige ledelse af mænd og kvinder og i identifikationen og udviklingen af ledelsestalenter.

Spørgsmål til Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde kan rettes til Kirsten Steffensen, tlf. nr. 33 92 10 24.

Læs interview med Udenrigsministeriet departementschef Ulrik Vestergaard Knudsen om arbejdet med ligestilling i ministeriet her

Læs ligestillingsregnskabet pr. 1. november 2016 her