Spring til indhold

Ny evalueringsrapport om den danske indsats mod menneskehandel

31.10.2016  10:00
Ny evaluering af den danske indsats mod menneskehandel viser, at indsatsen er godt på vej og kommer med anbefalinger til, hvordan indsatsen fremadrettet kan styrkes yderligere.

En ny evaluering af Center mod Menneskehandel konkluderer, at den danske indsats mod menneskehandel generelt er velfungerende, og at Center mod Menneskehandel yder en væsentlig og engageret indsats, som styrker organiseringen og koordineringen af den samlede danske indsats.

Evalueringen peger dog også på, at der er områder, hvor indsatsen kan styrkes. Det gælder blandt andet øget differentiering af botilbud til ofre for menneskehandel, øget fokus på handel med mindreårige samt en styrket informationsindsats og et serviceeftersyn af processerne i forbindelse med vurderingen af, om en person er offer for menneskehandel.

”Menneskehandel er et komplekst område, og der opstår hele tiden nye former for menneskehandel. Derfor er jeg tilfreds med, at evalueringen generelt tegner et billede af en solid og velfungerende indsats, hvor Center mod Menneskehandel er en væsentlig aktør. Vi skal konstant være opmærksomme på de bevægelser, der er i menneskehandelen, og den opfindsomhed, bagmændene udviser. Med evalueringen har vi et grundlag for at styrke indsatsen yderligere,” siger ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Handel med mennesker udgør en stigende del af den organiserede kriminalitet på verdensplan. Der findes ingen nøjagtige tal over antallet af handlede mennesker i verden, men i 2012 anslog International Labour Organization (ILO), at der globalt findes over 20,9 millioner ofre for tvangsarbejde, herunder ofre for menneskehandel. Tal fra Eurostat viser, at der i EU blev registreret ca. 30.000 ofre for menneskehandel i 2010-2012, af dem var 80 procent kvinder. I Danmark er 597 personer vurderet til at være ofre for menneskehandel i perioden 2007 til oktober 2016, langt hovedparten af dem var kvinder handlet til prostitution. 

Evalueringen af Center mod Menneskehandel blev sat i gang som del af et tillæg til den eksisterende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, som minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby lancerede i november 2015. Med tillægget blev der blandt andet sat fokus på opsøgende arbejde i forhold til menneskehandel til tvangsarbejde og prostitution via escorte og privat/diskret.

Evalueringen er gennemført af forsknings- og rådgivningsvirksomheden Als Research.

Evalueringsrapporten kan læses her.