Spring til indhold

Lev Uden Vold: National enhed om vold i nære relationer

Med den nationale enhed er der fremover én central indgang til hjælp og viden om vold i familien og i nære relationer.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 afsatte satspuljepartierne 36,4 millioner kroner til etableringen og driften af en ny national enhed. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af fem centrale organisationer på området: Landsorganisationen af Kvindekrisecentre LOKK, Dannerhuset, Dialog mod Vold, Fundamentet og Mødrehjælpen. Konsortiet bestående af de fem organisationer har etableret en ny selvejende institution med en selvstændig bestyrelse.

Enheden har fået navnet Lev Uden Vold og åbnede i efteråret 2017. Lev Uden Vold varetager borgerrettede tilbud som bl.a. en national hotline, juridisk rådgivning og efterværnsaktiviteter til voldsudsatte kvinder og mænd. Lev Uden Vold står desuden for en central pladsoversigt over pladser på kvinde- og mandekrisecentre samt for tilbud til voldsudsatte mænd, samt for indsamling og formidling af viden og erfaringer fra praksis til inspiration for bl.a. relevante aktører på voldsområdet, herunder krisecentre, ambulante tilbud, mandecentre og kommuner. Lev Uden Vold skal samtidig være en stemme i den offentlige debat og bidrage med et med et bredt fokus på voldsområdet på tværs af tilbud og målgrupper. Med den nye enhed er der dermed én central indgang til hjælp og viden om vold i familien og i nære relationer.

Læs mere om Lev Uden Vold her: www.levudenvold.dk Her findes også undersøgelser, tal og fakta samt kontaktoplysninger til eksempelvis den nationale hotline.

 

 

Se handlingsplanen Indsats mod vold.