Spring til indhold

Udbud: National enhed mod vold i nære relationer

En ny national enhed mod vold i nære relationer skal varetage både borgerrettede tilbud og vidensopgaver. Socialstyrelsen og Ligestillingsafdelingen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er d. 13. marts 2017.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 er der afsat midler til en ny national enhed mod vold i nære relationer. Den nye enhed skal varetage borgerrettede tilbud som bl.a. en national hotline, juridisk rådgivning og efterværnsaktiviteter. Derudover skal enheden indsamle og formidle viden og gode erfaringer fra praksis til inspiration for bl.a. aktører, der arbejder med vold i nære relationer. Enheden skal også være en stemme i den offentlige debat og bidrage med et ligestillingsperspektiv på vold i nære relationer.

Socialstyrelsen udbyder opgaven i et samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Den udbudte opgave

Der skal etableres en selvstændig national enhed mod vold i nære relationer. Enheden skal varetage følgende opgaver:

  • National hotline til voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd samt pårørende og fagfolk. Hotlinen skal tilbyde rådgivning og vejledning og gøre henvenderen i stand til at handle på volden og dens konsekvenser.
  • Juridisk rådgivning. Formålet er bl.a., at voldsudsatte kvinder og mænd opnår kendskab til deres rettigheder og kan handle på de juridiske problemstillinger, de måtte have. Der skal desuden gives juridisk rådgivning til pårørende og til fagfolk, der arbejder med disse grupper.
  • Elektronisk oversigt over ledige pladser på kvindekrisecentre og tilbud til voldsudsatte mænd. Formålet er at kunne oplyse voldsudsatte om tilbud med ledige kapacitet og have et redskab til denne opgave.
  • Indsamling og formidling af praksisnær viden og erfaringer samt deltagelse i den offentlige debat og her bidrage med et ligestillingsperspektiv på vold i nære relationer
  • Efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og deres børn i form af sociale netværksgrupper og med deltagelse af en psykolog. Hertil skal enheden facilitere mentorordninger, som skal drives af frivillige. 
  • Evaluering af enhedens aktiviteter. Enhedens arbejde skal monitoreres og dokumenteres, så enheden løbende kan tilpasse sit arbejde i forhold til evaluators statusrapporter og ordregiver få indblik i virkningen af enheden samlet set.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 34.900.000 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra: 1. juni 2017 til 31. december 2020

Frist for aflevering af tilbud: 13. marts 2017 kl. 12.00

Med et light-udbud har ordregiver mulighed for at indgå i forhandling med tilbudsgivere på baggrund af de indkomne tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kunne indgå kontrakt direkte på grundlag af de oprindeligt indkomme tilbud.