Spring til indhold

Valgret til Europaparlamentsvalget 25 maj 2014

17.01.2014  10:50
Find information i forbindelse med optagelse af EU-bosatte personer med dansk indfødsret på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag d. 25. maj 2014 her.

For at blive optaget på valglisten skal der indsendes et ansøgningsskema. Det kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside (www.kk.dk), Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside (www.valg.oim.dk), eller det direkte link her.

Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til optagelse på valglisten kan findes her.

Ansøgning om optagelse kan finde sted til og med 22. april 2014. Det anbefales dog, at ansøgningen indsendes tidligst muligt.