Spring til indhold

Aftale om næste års fiskekvoter for Østersøen er godt nyt for fiskerne

15.10.2018  20:50
De danske fiskere kan se frem til flere torsk, rødspætter og brisling i 2019. Som følge af aftalen ophæves lukkeperioden for torsk i den vestlige Østersø og antallet af torsk som lystfiskerne må fange hæves til 7 om dagen. Desuden lykkedes det Fiskeriminister Eva Kjer Hansen at begrænse tilbagegangen i kvoterne for sild.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har hentet flere sild og torsk hjem til de danske fiskere end der var lagt op til i EU-Kommissionens forslag til næste års fiskekvoter for Østersøen. Der kommer også mange flere rødspætter til de danske fiskere, hvor kvoten øges med 43%, ligesom brislingekvoten bliver en smule højere.

”Vi er nået frem til et fornuftigt kompromis, som både tilgodeser en fortsat bæredygtig udvikling af fiskerierne i Østersøen og erhvervets interesser. Overordnet er det et godt resultat for Danmark. Særligt resultatet for torsk er rigtig godt. Kvoten har været drastisk reduceret de seneste år, så det er godt nyt, at torskebestanden i den vestlige Østersø nu har det så godt, at kvoten kan øges markant og at lukkeperioden ophæves”, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Der er også godt nyt for lystfiskerne, der i 2019 kan tage 7 torsk med i land om dagen. I år har der været en begrænsning på fem torsk om dagen og tre torsk om dagen i februar og marts.

Torskebestanden i den østlige Østersø er udfordret og kvoten reduceres med 15 %, samtidig med at der indføres en lukkeperiode i juli måned.

Også sildebestanden er udfordret og derfor må fiskerne fange færre sild i den centrale del af Østersø, hvor kvoten reduceres med 26%. Reduktionen for sild i den vestlige Østersø blev begrænset til 48% i forhold til kvoten for 2018.  Kommissionens forslag lød på en nedgang på 63 % i forhold til kvoten for 2018.

”Selvom det lykkedes at begrænse reduktionen af kvoten, er det problematisk for fiskerne og forarbejdningsindustrien, at sildekvoten falder så drastisk i Østersøen til næste år. Med aftalen vil Danmark få godt 1.200 tons sild, og det vil være en del af de råvarer, som sildefiletfabrikken i Gilleleje har brug for. Vi har endnu ikke det fulde billede af næste års sildekvote. Det har vi først når aftalen mellem EU og Norge om fiskeriet i Kattegat falder på plads. Fabrikken kan få råvarer fra Kattegat, og vi vil også se på mulighederne for at bytte os til flere sild, for at sikre så mange sild til fabrikken som muligt” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

På EU ministermødet blev der også vedtaget en kvote for sperling for Skagerrak/Kattegat og Nordsøen, og det betyder, at fiskeriet kan fortsætte uden afbrydelser, når det nye kvoteår starter den 1. november.

 

Baggrund

Oversigt over kvoter for 2019

Torsk i den vestlige Østersø (område 22-24)

+ 70 %

Torsk i den østlige Østersø (område 25-32)

- 15 %

Sild i den vestlige Østersø (område 22-24)

- 48 %

Sild i den centrale Østersø (område 25-29,32)

- 26 %

Sild i den Botniske Bugt (område 30-31)

- 7 %

Sild i Rigabugten (område 28.1)

+ 7 %

Brisling (område 22-32)

+ 3 %

Laks (område 22-31)

0

Laks i Finske Bugt (område 32)

- 3 %

Rødspætte (område 22-32)

+ 43 %

 

Torsk

Den vestlige Østersø

• TAC i den vestlige Østersø forhøjes med 70 % svarende til en TAC på 9.515 tons.
• Lukkeperioden, februar og marts, videreføres ikke.
• Antal torsk som lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag bliver i 2019 syv stk.

Den østlige Østersø

• TAC i den østlige Østersø reduceres 15 % svarende til en TAC på 24.112 tons for 2019.
• Der fastsættes en lukkeperiode for område 25-26, som gælder fra den 1. juli til den 31. juli 2018. Til lukkeperioden er knyttet en undtagelse for fartøjer under 12 meter, som må fiske i lukkeperioden.

 

Sild

• Kvoten for sild i den vestlige Østersø reduceres med 48 % svarende til en TAC på 9.001 tons.
• I den centrale Østersø reduceres kvoten med 26 %.

 

Rødspætte

• TAC for rødspætte forøges med 43 % svarende til en TAC på 10.122 tons.

 

Brisling

• TAC for brisling blev forhøjet med 1 % svarende til en TAC på 270.772 tons.

 

 

Andre elementer vedtaget i forbindelse med Østersø-forslaget

 

Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

• TAC for sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fastsættes foreløbigt for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019 til 50.000 tons.

 

Kontakt: Presserådgiver Anna Munck, e-mail: annmun@um.dk, tlf.: 61 97 90 33