Spring til indhold

Ny rapport om danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet

04.02.2019  14:51
Danskerne bakker overordnet op om udviklingssamarbejdet og tror på, det gør en positiv forskel. Men kendskabet er generelt lavt, og mange tvivler på, om der er styr på pengene. Unge kender verdensmålene bedst.
Et flertal af danskerne (57%) bakker op om Danmarks udviklingssamarbejde. Det fremgår af rapporten ”Hjælp til selvhjælp – Danskernes kendskab og holdninger til det danske udviklingssamarbejde - 2018”, som analyse- og kommunikationsbureauet Advice har udarbejdet for Udenrigsministeriet.

Positiv forskel – men tvivl om kontrol
Over halvdelen (55%) af danskerne tror på, at udviklingssamarbejdet gør en positiv forskel hos modtagerne. Lige så mange (54%) mener, vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe i udviklingslandene.

Danskerne har ligeledes en overvægt af positive associationer, når de bliver spurgt om, hvad de forbinder med udviklingssamarbejde.

Dog er danskerne tvivlende i forhold til, om der er styr på pengene og hvad de går til. Kun 27% af danskerne mener, at Danmark fører god kontrol med bistandsmidlerne, og 39% tror, at størstedelen af pengene ender i de forkerte lommer.

Lavt kendskab til verdensmål og forhold i udviklingslande
Danskernes konkrete viden om udviklingssamarbejde og forholdene i udviklingslandene er ikke stor. Fx er det kun 15 % af danskerne, der kender de 17 verdensmål. Dog viser undersøgelsen, at kendskabet er markant højere blandt de unge; 27 % af de 18-30-årige kender verdensmålene.

Også på andre områder er kendskabet lavt. Knap hver 4. dansker ved, at der er færre fattige i verden nu end for 25 år siden. Over halvdelen tror, der er flere. Kun hver tiende dansker ved, at 9 ud af 10 flygtninge i verden opholder sig i udviklingslandene.

Baggrund om rapporten
Rapporten bygger på online-interviews med 2.267 danskere gennemført i april 2018.

I år har analyse- og kommunikationsbureauet Advice gennemført undersøgelsen. Formatet for målingen og rapporten er ændret en smule fra tidligere, og ligeledes er der sket udskiftninger i spørgsmål og ændringer i svarmuligheder. Eksempelvis er ordet ”udviklingsbistand” erstattet med ordet ”udviklingssamarbejde” i spørgeskemaet. Derfor er det for nogle spørgsmåls vedkommende svært at konkludere, om der er sket forskydninger i forhold til tidligere års målinger. Se rapporten her.