Spring til indhold

Ny evaluering af de danske handlingsplaner for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed

07.11.2019  10:22
En uafhængig evaluering af Danmarks handlingsplaner for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed er nu offentliggjort. Evalueringen er foretaget af det britiske konsulentfirma Social Development Direct i 2019.

Evalueringen konkluderer, at resolution 1325 og de nationale handlingsplaner er blevet mindre fremtrædende i udmøntningen af dansk udviklings- og sikkerhedspolitik, særligt i løbet af perioden for den gældende handlingsplan (2014-2019).

Sammen med færre ressourcer på området har det begrænset den optimale opnåelse af resultater i samarbejdslandene.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger om evalueringen:

”Jeg er mildest talt ikke tilfreds med den her vurdering. Det både kan og skal vi gøre bedre, og det agter den nye regering også at gøre. Jeg hæfter mig ved at Danmarks indsats for kvinder, fred og sikkerhed kan blive meget mere relevant for de mange kvinder og piger, som opholder sig i konfliktområder verden over. Når det er sagt, så er jeg glad for at vi nu, med evalueringen i hånden, kan trække i arbejdstøjet og udvikle en strategisk og ambitiøs handlingsplan.”

Udviklingsminister Rasmus Prehn siger:

”Det er ærgerligt, at dette område ikke er blevet prioriteret tilstrækkeligt af den tidligere regering. Det skal vi lave om på. Vi kan nu bruge evalueringen som et rigtigt godt værktøj til at sikre, at vi fremadrettet bliver langt mere ambitiøse.”

Den tværministerielle arbejdsgruppe, bestående af Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Rigspolitiet, noterer sig evalueringens konklusioner og vil i tæt koordination med alle interessenter, samt inklusion af relevante civilsamfundsorganisationer, sikre, at den indgår som et vigtigt bidrag til udarbejdelsen af den næste handlingsplan (2020-2025), som igangsættes snarest.

Kvinder- fred- og sikkerhedsdagsordenen har den fulde opbakning fra de involverede ministerier, og den kan være med til at drive nogle af regeringens udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske prioriteter. Det gælder indsatser inden for fred og stabilisering i skrøbelige stater og nærområder og beskyttelse af kvinder, unge piger og børn, som er særligt udsatte under katastrofer og konflikt.

Evalueringen er gennemført af det britiske konsulentfirma Social Development Direct i 2019. Evalueringsrapporten kan downloades fra www.evaluering.um.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Pernille Hougesen, Udenrigsministeriets Evalueringskontor, på 33 92 02 27 eller perhou@um.dk