Spring til indhold

Mere Danmark i Verden til gavn for Danmark og Verden

01.02.2019  13:14
Med en udvidelse af myndighedssamarbejdet med tolv nye projekter og fire nye lande styrker Danmark bidraget til bæredygtig udvikling ude og åbner samtidig døre for dansk erhvervsliv.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler i den forbindelse:

”Vi skal have mere Danmark i verden. Danske løsninger inden for f.eks. bæredygtig energi, energi-effektive løsninger, miljø og cleantech samt fødevareproduktion efterspørges af mange udviklings- og vækstlande. Disse partnerskaber er til gavn for bæredygtig udvikling i landene, vores bilaterale relationer og for den danske private sektor. Derfor udvider vi nu Myndighedssamarbejdet”. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov supplerer:

”Erhvervsministeriet er engageret i myndighedssamarbejdet, da det er en gevinst for dansk erhvervsliv, at vi støtter udviklingen i disse lande. For eksempel støtter det kommende samarbejde i Indien erhvervslivets ønske om at lette danske virksomheders bestræbelser for at beskytte og håndhæve deres immaterielle rettigheder, når de går ind på det voksende indiske marked. Det er samtidig forventningen, at samarbejdet vil medvirke til at løfte kapaciteten hos de relevante indiske myndigheder. Vi har allerede mange succesfulde myndighedssamarbejder rundt om i verden, og det glæder mig, at vi nu kan udvide med endnu flere projekter.”

Baggrund

Ordningen for Myndighedssamarbejde har til formål er at fremme bæredygtig udvikling inden for sektorer, hvor vi har særlige danske kompetencer og erhvervsinteresser: Vedvarende energi. Rent vand. Ordentlige fødevarer. Byer, man kan leve i. Gode jobs. Sikker søfart.

På den måde er Danmark med til at forme rammerne for lokal bæredygtig udvikling og dermed også bane vejen for danske virksomheder, der har løsningerne. Regeringen har afsat 25 mio. kr. ekstra fra 2019. Vi udvider med tolv nye myndighedssamarbejder med vækstrådgivere. Det omfatter blandt andet nye samarbejder om vand i Ghana med Aarhus Kommune, fødevarer i Indonesien med Fødevarestyrelsen, bæredygtig energi i Etiopien og Egypten med Energistyrelsen samt innovation og patentregulering i Indien med Patent- og Varemærkestyrelsen.

Yderligere oplysninger: Fakta om myndighedssamarbejdet

For yderligere information kontakt:

Maria Westh, presserådgiver, mawest@um.dk, mobil 50778664