Spring til indhold

Den globale varehandel i august 2019

25.10.2019  15:59
Global varehandel steg 0,5 pct. i august 2019. Årsstigningstakten faldt til 0,4 pct.

I faste priser steg den globale varehandel 0,5 pct. i august i forhold til juli, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor . Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 0,4 pct., hvilket er markant lavere end gennemsnitsvæksten for 2001-2018, som var 3,6 pct. målt i faste priser.

Den begrænsede fremgang i verdenshandelen med varer i august i forhold til juli var ikke tilstrækkelig stor til at kompensere for tidligere måneders tilbagegang. Således har der været et fald i verdenshandelen både i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud på 0,5 pct. og tilsvarende i de seneste 6 måneder i forhold til 6 måneder forud på 0,7 pct.  På årsbasis er væksten fortsat positiv, men kun med 0,4 pct. På årsbasis er baggrunden for den lave vækst især fald i importen til Kina og i eksporten fra Japan, men også fra flere andre lande og regioner, herunder Eurozonen, er væksten tæt på 0 eller negativ.

Hele rapporten kan downloades her.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk