Spring til indhold

Fiskeriminister styrker elektronisk kontrol med trawlfiskeri

28.03.2019  10:08
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen fremsætter lovforslag, så trawlfartøjer i Øresund under 12 meter i Øresund fremover skal udstyres med en Black Box. Det skal være med til at sikre, at der ikke bliver fisket i områder, hvor trawl er forbudt.

Et forslag til ændring af fiskeriloven er nu fremsat, så det fremover bliver muligt for fiskerikontrollen at kontrollere fiskeriet elektronisk. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen ønsker blandt andet at udstyre trawlfartøjer på under 12 meter i Øresund med såkaldte Black Boxes, så det kan tjekkes, om de overholder trawlforbuddet i området.

” Med forslaget til ændring af fiskeriloven styrker og fremtidssikrer jeg fiskerikontrollen. Da fiskeriloven blev skrevet, fandtes der ikke de elektroniske løsninger, der gør i dag. Nu er vi et sted, hvor den teknologiske udvikling har ført til, at det er blevet muligt at erstatte dele af den fysiske kontrol med teknologi,” siger fiskeriministeren.
 
Når en Black Box installeres ombord på fartøjet, bliver data fra udstyret – fx de spil, der trækker trawlet op og ned af vandet – kombineret med oplysninger om fartøjets hastighed og positioner. Data sendes til fiskerikontrollen, som på den måde kan holde øje med, om fiskeriet foregår efter reglerne.
 
”I store dele af Øresund er det forbudt at trawle. Særligt de mindre fartøjer har været svære at holde øje med, da de f.eks. ikke er omfattet af satellitovervågning, og vi har desværre set en række sager med ulovligt trawlfiskeri. Med kravet om Black Box styrker og effektiviserer jeg nu fiskerikontrollen på dette vigtige område”, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.
 
Fiskeristyrelsen vurderer, at ca. 13 fartøjer vil være omfattet af kravet.

Black box-teknologien bruges allerede i dag til at monitere fiskeri af muslinger og østers i blandt andet Natura 2000-områder i Limfjorden.
 
Fakta:

  • Lovforslaget med hjemlen til at indføre black box er fremsat d. 28. marts 2019.
  • Kravet om Black Box skal nu udmøntes i en bekendtgørelse, og kravet forventes indført i 2020.
  • Størstedelen af Øresund er underlagt et permanent forbud mod anvendelse af trawl.

 

For mere information, kontakt:
Morten Kaus, Presserådgiver. Tlf.: 20531704, mail: morkau@um.dk