Spring til indhold

Ansøgningspulje om et ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper rettet mod unge udsat for fysisk og psykisk vold fra en kæreste

25.01.2019  11:12
Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling har netop udmeldt ansøgningspuljen med frist for ansøgning den 25. marts 2019 kl. 12.00.

Undersøgelser viser, at 16-24 årige unge, som er udsat for fysisk og psykisk vold fra en kæreste, udgør en stor del af det samlede antal voldsudsatte kvinder og mænd i Danmark. 3,2 pct. unge kvinder og 1,6 pct. unge mænd mellem 16-24 år har været udsat for fysisk kærestevold inden for det seneste år. Til sammenligning har 1,6 pct. kvinder og 0,8 pct. mænd været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Inden for det seneste år har 3,9 pct. kvinder været udsat for psykisk partnervold. Tallet for de unge kvinder mellem 16 og 29 år er 4,5 pct.

Særligt unge kvinder udsat for vold fra en kæreste fortæller om psykiske problemer, brug af beroligende medicin, selvskade og selvmordsforsøg, men de søger sjældent hjælp. Det kan bl.a. skyldes, at eksisterende tilbud ofte retter sig mod børn eller personer over 18 år. Vold i unge kæresteforhold er ofte en forløber for voldelig adfærd i voksne parforhold.

På den baggrund har satspuljepartierne i satspuljeaftalen for 2019 er afsat 6,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af et ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper til unge kvinder og mænd i usunde kæresterelationer eller som udsættes for kærestevold. Formål er at støtte unge kvinder og mænd, som er i usunde kæresterelationer eller som er udsat for fysisk og psykisk kærestevold, i at leve et normalt ungdomsliv med uddannelse, arbejde, fritidsinteresser, venner og familie uden vold og krænkelser og uden at være begrænset af følgerne af volden.

Ansøgningspuljen er en del af en kommende nationale handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer.

Midlerne kan søges af selvejende institutioner, NGO'er og frivillige foreninger.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 25. marts 2019 kl. 12.00.

Find vejledning til ansøgningspulje, ansøgningsskema samt budget- og regnskabsskemaher.