Spring til indhold

Tørnæs til Forårsmøde i Verdensbanken: Digitalisering kan skabe vækst og jobs i Afrika

12.04.2019  06:03
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs tredobler det danske bidrag til Verdensbankens initiativ med at udbrede adgang til internet i Afrika. Bidraget på 20 mio. kr. skal være med til at løbe initiativet i gang og vil blive annonceret på de igangværende Forårsmøder i Verdensbanken i Washington.

Digitalisering og ny teknologi kan hjælpe Afrika med at skabe jobs og springe udviklingstrin over. Ifølge en beregning lavet af Verdensbanken og konsulentfirmaet Deloitte vil en forøgelse af BNP per capita på 92% skabe 44 millioner nye jobs og sikre en reduktion af ekstrem fattigdom med 30%.

Derfor skubber minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs nu på for en storstilet fælles indsats, hvor Verdensbanken, den Afrikanske Union, EU og andre donorlande samt private virksomheder arbejder sammen om at digitalisere det afrikanske kontinent.

”Særligt i Afrika rummer digitalisering et stort potentiale for at skabe udvikling og bæredygtig vækst. Det er helt afgørende for den unge generation, der gennem en øget digitalisering kan skabe flere arbejdspladser og dermed udvikling og forbedrede livsvilkår. Det handler, om at unge afrikanere kan se et håb om en fremtid på det afrikanske kontinent, så de ikke bevæger sig ud på en udsigtsløs rejse mod Europa med livet som indsats,” siger Ulla Tørnæs.

Under de igangværende Forårsmøder i Washington vil Ulla Tørnæs annoncere et dansk bidrag på 20 mio. kr. til Verdensbankens Digital Development Partnership. Bidraget er øremærket Verdensbankens initiativ ”Africa’s Digital Economy Moonshot”, der har som formål at fordoble adgangen til bredbånd i Afrika inden 2021 og skabe digital adgang for alle i 2030. Initiativet drives af Verdensbanken og den Afrikanske Union.

”Jeg er rigtig glad for, at vi arbejder på en digitalisering af Afrika sammen med vores internationale partnere, så vi kan løfte med endnu større kraft. Bliver Afrika ikke digitaliseret inden for det kommende årti, vil kontinentet komme til at falde yderligere bagud i forhold til resten af verden,” siger Ulla Tørnæs.

Den danske regering har tidligere besluttet at udsende en særlig rådgiver med fokus på digital teknologi og udvikling til Nairobi. Det er nu blevet besluttet, at rådgiveren vil blive tilknyttet Verdensbankens kontor i Nairobi og understøtte Moonshot projektet.

TechVelopment rådgiveren vil også arbejde med bredere indsatser som led i ”Moonshot”. Bl.a. vil rådgiveren kunne understøtte en subregional indsats, der også omfatter Uganda og Rwanda, for at realisere de tre landes målsætning om et fælles digitalt marked.

”Danmark skal være med til at drive ambitiøse initiativer frem. Vi skal bruge vores ressourcer og indflydelse på at skabe samarbejde. Og så vil jeg på mine møder med vores partnere sætte fokus på, at der er et stort gab mellem kvinders og mænds adgang til digital teknologi i Afrika, som skal lukkes. Det betyder, at der skal flere kvinder end mænd i målgruppen. Desuden har jeg fokus på, at digitale teknologier indføres på en måde, som beskytter og respekterer menneskerettighederne,” siger Ulla Tørnæs.

For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver, tlf: 50778664, mawest@um.dk