Spring til indhold

Nye danske ambassader giver adgang til 300 millioner flere mennesker end hidtil

16.01.2014  18:51
Udenrigsministeriet lancerer i dag den største reform og modernisering af den danske udenrigstjeneste i nyere tid. Hovedpunkterne i reformen er, at Danmark åbner fire nye ambassader og et handelskontor. Som konsekvens heraf lukkes en række repræsentationer, særligt i Europa. Desuden styrkes tilstedeværelsen i bl.a. flere vækstlande og EU’s beslutningscentre.

Udenrigsministeriet lancerer i dag den største reform og modernisering af den danske udenrigstjeneste i nyere tid. Fokus er på en justering af netværket af danske repræsentationer i udlandet og indebærer, at der bliver justeret på vores tilstedeværelse i over 25 lande. Hovedpunkterne i reformen er, at Danmark åbner ambassader i Nigeria, Filippinerne, Colombia og Myanmar/Burma og et handelskontor i Lagos i Nigeria. Og at regeringen som konsekvens heraf lukker en række repræsentationer, særligt i Europa. Desuden styrkes tilstedeværelsen i bl.a. flere vækstlande og EU’s beslutningscentre, ligesom den også reduceres flere steder.

Udenrigsminister Holger K. Nielsen udtaler:

”De globale magtbalancer ændrer sig, og den økonomiske vækst findes andre steder i dag og i morgen, end den gjorde i går. Derfor åbner vi nye ambassader og styrker tilstedeværelsen der, hvor vi får mest gavn af det - politisk og økonomisk.

Men vi har ikke ubegrænsede midler til rådighed, og som alle andre, så må regeringen også her prioritere hårdt. Vi skærer derfor nogle steder for at få råd til at styrke andre steder.

Dagens reform er den største i nyere tid. Ændringerne i ambassadestrukturen giver samlet set Danmark direkte adgang til over 300 millioner mennesker og forbrugere mere end hidtil – fordelt på tre kontinenter, herunder de nye vækstmarkeder. Vi åbner i regioner og lande, hvor den økonomiske vækst buldrer derudaf, hvor der er et stort potentiale - og hvor den økonomiske magtforskydning følges af øget politisk vægt. Det gælder lande som Nigeria, Filippinerne og Colombia. Og så laver vi en egentlig ambassade i Myanmar – bl.a. for at støtte landets positive demokratiserings- og reformproces.   

I vores nærområde prioriterer vi særligt indsatsen i EU’s beslutningscentre. EU er en helt afgørende politisk platform for at varetage danske interesser – og derfor skal vi fremme danske synspunkter endnu mere i f.eks. Bruxelles og Berlin.

For at få plads til at åbne og styrke er vi også nødt til at lukke og skære en række steder. Det er en vanskelig og kedelig beslutning at lukke repræsentationer. Det berører både ambassadens brugere og ansatte. Men de steder det sker, som fortrinsvis er i Europa, vil vi finde andre og nye måder at samarbejde med de pågældende lande på og fremme danske interesser. Men det bliver på en anden og mindre intens måde.

Samlet set bliver vi nu skarpere på, hvor og hvordan vi repræsenterer danske interesser, og det er jeg meget tilfreds med. Som et lille land med en åben økonomi skal vi hele tiden se på den politiske og økonomiske bundlinje, så vi får mest mulig udenrigspolitik for pengene og skaber mest mulig værdi for Danmark. Kort sagt er den bundlinje 'Mere verden, mindre Europa - men mere EU'.”

Handels- og europaminister Nick Hækkerup udtaler:

”Familien Danmark har en kæmpe interesse i, at vi åbner nye ambassader de steder, hvor der er gang i væksten. Hver gang danske virksomheder sælger for en milliard til andre lande, betyder det alt andet lige 600-700 nye arbejdspladser herhjemme. Også når det kommer til vores ambassader skal vi tænke nyt. Regeringen og jeg vil have at ambassaderne i endnu højere grad skal bruges til at hjælpe danske virksomheder med at sælge deres varer rundt om i verden. Det er ikke mindst det, denne her modernisering handler om.”

Udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen udtaler:

”Åbningen af en dansk ambassade i Myanmar understreger den danske støtte til det burmesiske forår og landets tigerspring i retning af demokrati og menneskerettigheder. Vi styrker fokus på at hjælpe landets fattigste med at få del i den positive udvikling. Og vi styrker danske interesser, og ikke mindst danske virksomheders muligheder for at etablere sig i Myanmar med 55 millioner mennesker.”

Baggrund
Reformen af repræsentationsstrukturen kan opsummeres med flg. hovedpunkter:

  • Der åbnes ambassader i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Myanmar/Burma, samt et handelskontor i Lagos i Nigeria.
  • Indsatsen styrkes på vækstmarkeder som Kina, det sydlige Afrika, Tyrkiet, Peru, samt vækstlommen Erbil i Irak. Desuden styrkes indsatsen i EU’s vigtigste beslutningscentre (Bruxelles, Berlin, Paris, London). Og endeligt afsættes flere ressourcer til det arktiske arbejde. 
  • Der lukkes repræsentationer i Cypern, Luxembourg, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Milano (handelskontor) og Libyen.
  • Desuden udfases repræsentationskontoret i Niger (hvor ambassaden i Burkina Faso overtager landeprogrammet). Samtidig vil der ske reduktioner eller stillingsnedlæggelser på en række andre ambassader rundt om i verden, ligesom ambassaden i Afghanistan reduceres de kommende år.

Reformen træder generelt i kraft den 1. august 2014, men der vil være enkelte undtagelser.

Liste over de samlede justeringer samt faktaark og oversigtskort over de danske repræsentationer findes her: repraesentationer.um.dk

For yderligere information kontakt:
Henrik Røjgaard, særlig rådgiver for udenrigsministeren, tlf. 20461463
Lars Peter Levy, presserådgiver i Udenrigsministeriet, tlf. 41904124
Søren Lippert, særlig rådgiver for handels- og europaministeren, tlf. 23230003
Poul Kjær, presserådgiver for udviklingsministeren, tlf. 41865975