Spring til indhold

Kun få fædre kender reglerne og vilkår under forældreorlov

28.01.2019  13:04
Når der skal fordeles forældreorlov, så er det fortsat kvinderne, der tager langt den største del, og en ny undersøgelsen fra SDU og Oxford Research viser, at mange mænd slet ikke kender vilkårene og reglerne for på deres arbejdspladser.

På spørgsmålet ”Hvor mange ugers barsel med fuld løn har mandlige medarbejdere ret til på din arbejdsplads?” svarer 48 pct. således ”ved ikke” mens yderligere 16 pct. slet ikke svarer på spørgsmålet, og det er bekymrende, mener ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen:

”Der er ingen tvivl om, at vi har en udfordring i forhold til at få fædrene til at tage mere orlov. Lige nu tager kvinder i gennemsnit ti gange mere barsel end mændene. Derfor synes jeg, det er et problem, at så mange mænd er slet ikke kender reglerne på deres arbejdsplads. Samtidig viser undersøgelsen, at næsten hver femte mand siger, at arbejdsgiverens holdning har betydning for længden af orloven. Det bør give stof til eftertanke ude på arbejdspladserne.”

Og der er god grund til at have fokus på fædrenes barsel. Undersøgelsen viser også, at når far tager orlov, skaber det en mere ligelig fordeling af hjemmets pligter, og jo længere orlov fædrene har taget, jo oftere tager de barnets første sygedag. Derudover der er en tendens til, at fædrenes tilknytning og involvering i barnet gennem opvæksten stiger med længden af orlov.

”Den her rapport viser med al tydelighed, at der simpelthen er nogle positive effekter af fædres brug af orlov. Det skal vi bliver meget bedre til at tale op” pointerer ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen.

Samtidig tyder undersøgelsen på, at jo længere orlov faderen tager jo mere sandsynligt er det, at det kan påvirke karrieren og lønudviklingen positivt. Fædre der tager lang orlov, vurderer i højere grad, at orloven har en positiv betydning for deres karriere og lønudvikling.

Jo mere orlov far tager, jo mere tilfredse er begge forældre med fordelingen. Og af de fædre, der er utilfredse med længden, ville stort set alle gerne have holdt mere orlov.

Også for virksomhederne er der gevinster for gode barselsvilkår 79,1 pct. af kvinderne og 66,6 pct. af mændene er enige eller helt enige i, at gode barselsvilkår for kvinder og mænd spiller positivt ind på virksomhedens omdømme.

Læs rapporten her
 

Fakta:
• 48 pct. af fædrene i spørgeskemaundersøgelsen har svaret ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvor mange ugers orlov med fuld løn, de har ret til på deres arbejdsplads. 16 pct. har ikke svaret på spørgsmålet.
• Jo længere orlov faderen har holdt, jo mere tilfredse er begge forældre med fordelingen af orloven.
• 96 pct. af de fædre, der ikke er tilfredse, ville gerne have holdt mere orlov, mens 40 pct. af mødre, der ikke er tilfredse, gerne ville have holdt mindre.
• 17,5 pct. af mændene er enige eller helt enige i, at arbejdsgiverens holdning har haft betydning for længden af deres orlov mod kun 7,7 pct. af kvinderne.
• Hver tiende far mener, at deres arbejdsgiver ser fædres orlov som et problem.
• Kun ca. 60 pct. af både kvinder og mænd er enige eller helt enige i, at fædres brug af orlov er en naturlig del af kulturen på deres arbejdsplads.
• 79,1 pct. af kvinderne og 66,6 pct. af mændene er enige eller helt enige i, at gode barselsvilkår for kvinder og mænd spiller positivt ind på virksomhedens omdømme.