Spring til indhold

Nye redskaber til at skabe job ude og hjemme

15.01.2015  05:28

For at skabe øget synergi mellem eksportfremme og udviklingsindsatserne søsættes nu en række nye programmer. De skal imødekomme udviklingslande og vækstøkonomiers efterspørgsel efter handel, investeringer og ny teknologi, hvilket samtidig giver danske virksomheder bedre muligheder for at komme i gang i udlandet.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Med programmerne leverer vi på løftet om at samtænke handel og udvikling for at skabe arbejdspladser både ude og hjemme. Det handler om at stille dansk teknologi, viden og produkter til rådighed i lande, der står over for store udfordringer. Hvad enten det gælder klimaforandringer, miljøet, drikkevand, energivenlig produktion eller fødevarer, så har danske virksomheder gode løsninger, vi nu kan bringe bedre i spil. Jeg håber, at flere virksomheder vil forsøge sig i nye udviklingslande og potentielle vækstlande, så vi med dansk viden og teknologi kan bidrage til flere anstændige arbejdspladser.”

IFU SMV Faciliteten skal med 60 mio. kr. i ryggen over tre år fremme kvalitet og bæredygtighed af små og mellemstore virksomheders (SMVers) investeringer i udviklingslande. SMVer spiller en vigtig rolle i udviklingen af erhvervssektoren, men mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder. Faciliteten bliver en integreret del af IFU og skal anvendes til at opnå det fulde potentiale i de SMV-projekter, som IFU har vurderet er kommercielt bæredygtige. Se mere på www.ifu.dk 

Danida Business Explorer afløser Business Project Development faciliteten, og der afsættes i år 5 mio. kr. Programmet støtter danske virksomhedernes indledende afdækning af konkrete forretningsmuligheder, som imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande. Explorer er tilgængelig i lande med et BNI per indbygger på under USD 3.300, og hvor der er en dansk ambassade. Danske virksomheder kan søge om tilskud på 50 % af løn- og rejseomkostninger samt konsulenthonorar op til 500.000 kr. Tilskud tildeles i overensstemmelse med EU’s de minimis forordninger. Der vil kunne søges om tilskud fra den 20. januar via Danida Business Explorer

Danida Business Delegations gør det fra i dag muligt at gennemføre erhvervsfremstød i udviklingslande som respons på landenes konkrete efterspørgsel og udfordringer. Aktiviteter i udviklingslande med en indkomst under 3.300 USD vil kunne modtage støtte på op til 75 pct., herunder til deltagernes rejse- og opholdsudgifter. Der afsættes 20 mio. kr. årligt for 2015-17. Det skal dokumenteres, at relevante udviklingsaspekter tilgodeses, da formålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene ved at stille relevant viden, teknologi og produkter til rådighed med henblik på at skabe lokal udvikling og arbejdspladser.

Erhvervsfremstød. Der vil fremover være én indgang for erhvervslivet for officielle fremstød med Kongehus eller relevante ministre og almindelige fremstød på fx fagmesser eller seminarer, og for erhvervsfremstød i udviklingslande med tilskud fra Danida Business Delegations. Aktiviteter på nær- og volumenmarkeder samt i vækst- og udviklingslande over en indkomstgrænse på 3.300 USD vil som hidtil kunne støttes med op til 50 pct. Budgettet herfor er 32,6 mio. kr. i 2015. For 2016 og 2017 er der afsat 20,6 mio. kr. årligt. Yderligere oplysninger om erhvervsfremstødsordningerne findes på Eksportrådets webside

De nye programmer skal ikke forveksles med Danida Business Partnerships, der er sat midlertidigt i bero og forventes afløst af et nyt instrument, der udvikles i tæt dialog med virksomheder, NGO’er og andre interessenter i første halvår af 2015.

For yderligere information kontakt:
Frej Jackson, presserådgiver, tlf. 29724477