Spring til indhold

Det grønlandske landstings beslutning om ophævelse af den såkaldte nul-tolerancepolitik

24.10.2013  23:25

Det grønlandske landsting har i dag besluttet at ophæve den såkaldte nul-tolerancepolitik i forhold til uran, der hidtil har indebåret et generelt forbud mod udvinding og dermed også eksport af uran og andre radioaktive stoffer. Afstemningen kommer efter en længere debat om emnet og udarbejdelsen af en fælles rapport afgivet af en interministeriel uranarbejdsgruppe. Denne rapport blev offentliggjort den 7. oktober 2013 og kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.   
 
I udenrigsministerens fravær udtaler handels- og europaminister Nick Hækkerup som kommentar til dagens afstemning i Landstinget:
 
”Folketinget vedtog med meget bred opbakning selvstyreloven for Grønland. I forlængelse af loven har Grønland den 1. januar 2010 overtaget råstofområdet. Som konsekvens, kan Grønland selv beslutte at ophæve nul-tolerancen over for uran.
 
Den danske regering støtter de grønlandske bestræbelser på at styrke udvindingen af råstoffer i den grønlandske undergrund.
 
Konkrete dispositioner i forhold til udvinding og eksport af uran vil potentielt have vidtrækkende betydning for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken, der er rigsanliggender. Vi er derfor enige om, at der er behov for et tæt samarbejde mellem Danmark og Grønland. Det skal bl.a. sikre, at rigets samlede interesser varetages, herunder at eventuel udvinding og eksport kan finde sted efter de højeste internationale standarder. Sammen med landsstyret arbejder vi nu videre med en konkret aftale der skal fastlægge rammerne for det videre samarbejde.”

Kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 4190 4124.