Spring til indhold

Facilitet for social dialog vindue II sættes i bero

02.07.2015  12:58
Social dialog faciliteten ”Sustainable Value Chains & Vocational Training” (vindue II) sættes i bero.

Som følge af folketingsvalget den 18. juni 2015 sættes social dialog faciliteten ”Sustainable Value Chains & Vocational Training” i bero. Udenrigsministeriet vil snarest muligt informere om ny ansøgningsfrist med minimum 4 ugers frist.