Spring til indhold

Udenrigsministeren og Palæstinas ambassadør undertegner aftale om Palæstinas mission i Danmark

14.01.2014  17:09
En ny aftale sikrer Palæstinas mission i Danmark forhold, der svarer til en ambassades. Aftalen vil træde i kraft senere i 2014, når Folketinget har vedtaget den nødvendige lovændring. Dermed vil alle nordiske lande snart tilbyde diplomatlignende vilkår til Palæstinas missioner.

Udenrigsminister Holger K. Nielsen og missionschef for Palæstinas mission i Danmark, ambassadør Amro Alhourani, undertegnede den 14. januar 2014 en ny aftale om status for Palæstinas mission i Danmark. Aftalen sikrer missionen og dens udsendte medarbejdere diplomatlignende vilkår svarende til dem, der gælder for ambassader og diplomater.

 Foreign Minister of Denmark speaking before signing the agreement
Udenrigsministeren taler før undertegnelsen af aftalen.

Udenrigsministeren betonede i sin tale ved undertegnelsen den indsats, som under præsident Abbas blev gjort for at opbygge fundamentet for en palæstinensisk stat. Danmark støttede som bekendt denne indsats. Regeringens beslutning om at give Palæstinas mission den opgraderede status måtte tillige ses i en nordisk sammenhæng, idet status nu ville blive den samme i hele Norden.

Udenrigsministeren udtaler: ”Regeringen anerkender indsatsen gennem mange år under præsident Abbas for at opbygge fundamentet for en stat. Og for de politiske og praktiske skridt, som præsident Abbas og hans regering tager for at fremme en to-statsløsning med Israel. Danmark støtter de nuværende fredsforhandlinger og opfordrer de to parter til at gribe denne mulighed for fred, som ikke nødvendigvis vil komme igen, hvis det mislykkes. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kommer til at tage skridtet fuldt ud og anerkende en palæstinensisk stat side om side med Israel”.

Ambassador Amro Alhourani and Minister of Foreign Affairs signing the agreement in two copies 
Ambassadør Amro Alhourani og udenrigsministeren undertegner aftalen i to eksemplarer.

Missionschef, ambassadør Amro Alhourani, understregede i sin tale dyb taknemmelighed over den nye aftale. Samtidig trak ambassadøren en tråd tilbage til den danske ja-stemme under afstemningen om Palæstinas status i FN i november 2012, der ifølge ambassadør Alhourani blot var et blandt mange danske skridt til støtte for Palæstina. Endelig understregede ambassadøren, at han så frem til en fortsat udbygning af forbindelserne mellem Danmark og Palæstina, og at bestræbelserne på at fremme fred og stabilitet i Mellemøsten for alle, herunder israelere, ville blive fortsat.

For yderligere information kontakt:
Marcus Carter Mathiasen, presserådgiver for udenrigsministeren, tlf.: +4541532567