Spring til indhold

Nu må der fiskes stillehavsøsters i Vadehavet

11.02.2019  10:50
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen sætter nu gang i en forsøgsordning med fiskeri i Vadehavet, hvor man med håndholdte redskaber som fx net eller skovl kan samle stillehavsøsters ind med henblik på salg.

Fremover vil erhvervsfiskere eller bierhvervsfiskere kunne søge om tilladelse til, at de med håndholdte redskaber som fx net, skovl eller egne hænder i Vadehavet kan samle stillehavsøsters ind med henblik på videresalg.

Her breder stillehavsøsters sig massivt og udkonkurrerer fx blåmuslinger. En måde at begrænse udbredelsen af en invasiv art er ved at fiske den op.

”Lokale erhvervsfiskere har igennem flere år set stillehavsøsters brede sig voldsomt i området, og de har efterspurgt muligheden for at fiske efter dem. Det bliver nu tilladt med håndholdte redskaber, hvorefter fiskerne kan sælge deres fangster. Invasive arter i havet kan ikke helt udryddes, men man kan gennem fiskeri forsøge at bremse spredningen. Vi kan ikke blot se til, mens stillehavsøsters overtager Vadehavet. Samtidig bør vi også udnytte den ressource, det er”, siger Eva Kjer Hansen.

Den nye forsøgsordning vil blive fulgt tæt af Fiskeristyrelsen. Der vil også blive udarbejdet en ny bekendtgørelse om fiskeri efter stillehavsøsters i Vadehavet, så fiskeriet kan blive permanent.

De fangede østers skal testes, før de kan sælges til forbrugerne. Danmark er inddelt i produktionsområder, når det gælder fangst og videresalg til forbrugerne af bløddyr som fx østers og muslinger. Her skal analyser af vand og bløddyr indsamles og godkendes af Fødevarestyrelsen, inden produktionsområdet kan frigives til fiskeri. Dette skal gøres hver uge – også i Vadehavet.

I andre farvande, hvor fiskeriet af bløddyr er mere etableret, går fiskerne gerne sammen for at bekoste disse prøver i fællesskab for at holde omkostningerne nede. Dette kunne også være en mulighed for de fiskere, der ønsker at prøve kræfter med det håndholdte fiskeri i Vadehavet.

Udenrigsministeriet undersøger i øjeblikket, om der kan findes midler til at udtage prøver i Vadehavet for at igangsætte fiskeriet efter stillehavsøsters. Hensigten er, at fiskeriet på sigt selv skal finansiere prøvetagningen.

FAKTA:

  • Fiskeristyrelsen har etableret en ordning, hvor der kan søges om tilladelse til opsamling af stillehavsøsters ved hjælp af lette håndholdte redskaber/håndkraft med henblik på salg.
  • Information om ordningen kan fra den 11. februar 2019 findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk
  • I februar behandles de ansøgninger, som allerede er modtaget. Man kan søge, hvis man er erhvervsfisker, bierhvervsfisker eller indgår i partnerskab med en erhvervsfisker eller bierhvervsfisker. 
  • Tilladelser til fiskeriet vil i første omgang gælde frem til 31. maj 2019.