Spring til indhold

Handelspolitisk konference i Eigtveds Pakhus den 22. juni

13.05.2016  13:07
Globaliseringen og frihandel sættes til debat på en konference med en række internationale topfigurer indenfor handelspolitikken.

Udenrigsministeriet afholder den 22. juni 2016 fra 13.00 til 17.30 en stor, åben handelspolitisk konference i Eigtveds Pakhus.

Når programmet er endeligt fastlagt, vil der blive åbnet for tilmeldinger. Dette vil blive meddelt her på um.dk sammen med offentliggørelsen af det endelige program.
Konferencen afholdes på engelsk.

Det forventes, at der deltager en række centrale figurer på den internationale handelspolitiske scene. Udenrigsminister Kristian Jensen indleder konferencen, og desuden deltager bl.a. generaldirektøren for WTO, Roberto Azevedo. Tidl. chefredaktør Bo Lidegaard, Politiken, vil være ordstyrer.

Konferencens tema vil have titlen ”Global Trade Policy – what’s next?” og bl.a. dreje sig om WTO og organisationens fremtid i lyset af de mange store regionale og bilaterale frihandelsaftaler, som indgås mellem de største økonomier, især EU, USA, Kina, Japan osv.

Andre temaer, som vil indgå i oplæggene fra paneldeltagerne, vil være globale værdikæders betydning for verdenshandelen, den stigende protektionisme i kølvandet på finanskrisen, samt antiglobaliseringstendenserne og den offentlige debat om fordelene ved frihandel og åbne markeder.

For yderligere information kontakt:
Sven Gad, chefkonsulent, mail: svegad@um.dk, tlf: +4533920816