Spring til indhold

Danmark lever fortsat op til målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI udviklingsbistand

10.04.2019  15:15
Danmark er fortsat ét af få lande, der lever op til FN's målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Blandt DAC-medlemmerne opfylder fem lande 0,7 pct. målsætning, ud over Danmark er det Norge, Sverige, Luxembourg og Storbritannien

Det fremgår af de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD's foreløbige rapportering for 2018, der netop er blevet offentliggjort.

Danmarks udviklingsbistand i 2018 er foreløbigt opgjort til 0,72 procent af BNI.

 

”Danmark er igen blandt de få lande, der lever op til FN-målsætningen på udviklingsbistanden. Den stramme udlændingepolitik har begrænset asyltilstrømningen til Danmark i 2018, og vi har derfor kunnet styrket indsatsen i udviklingslandene. Gennem vores udviklingssamarbejde er vi med til at skabe bedre levevilkår i fattige og skrøbelige lande med indsatser indenfor bl.a. jobskabelse og vækst, uddannelse, sundhed og rettigheder. Det er afgørende at kunne skabe bedre muligheder for, at unge kan se en fremtid for sig, der hvor de har hjemme. Dermed forebygger vi også irregulær migration,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Regeringen har en målsætning om at yde 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand. Den endelig opgørelse af OECD-landenes udviklingsbistand offentliggøres sidst på året.

 

Læs nyheden fra OECD her

 

 

For yderligere oplysninger kontakt:
Maria Westh, presserådgiver, tlf: 50778664, mawest@um.dk