Spring til indhold

Danmark tiltræder tillægsprotokol til FN's handicapkonvention

24.09.2014  07:46
Ved FN’s Generalforsamling i New York har udenrigsminister Martin Lidegaard tirsdag overrakt det juridiske instrument, der markerer Danmarks tiltrædelse af tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention. Tiltrædelsen betyder, at personer får individuel klageret i forhold til spørgsmål omfattet af konventionen.

Ved FN’s Generalforsamling i New York har udenrigsminister Martin Lidegaard tirsdag den 23. september overrakt det juridiske instrument, der markerer Danmarks tiltrædelse af tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention. Tiltrædelsen betyder, at personer får individuel klageret i forhold til spørgsmål omfattet af konventionen. Tiltrædelsen falder sammen med, at Danmark i disse dage eksamineres i FN’s handicapkomité i Genève.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Det er en god dag for alle danskere med et handicap. Nu har Danmark tiltrådt tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention, og dermed får alle danskere individuel klageadgang til FN’s Handicapkomité. Det er jeg utrolig glad for. For mig er både vilkårene for mennesker med et handicap og international fremme og beskyttelse af menneskerettigheder en mærkesag. Med tiltrædelsen tager vi endnu et skridt fremad på begge områder."

Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Manu Sareen, udtaler:

”Jeg er utrolig glad for, at Danmark har tiltrådt tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention. Jeg ser det som et klart udtryk for Danmarks ønske om et samfund med ligeværd, lige muligheder og lige deltagelse for alle. Tiltrædelsen falder sammen med, at Danmark for første gang er til eksamination i FN’s handicapkomité. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad delegationen har med sig hjem af erfaringer og gode råd til, hvordan vi arbejder videre med implementering af konventionen i Danmark.”

Baggrund:
I 2009 ratificerede Danmark FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, og konventionen fungerer som en vigtig ramme for arbejdet med handicapområdet i Danmark. Formålet med konventionen er at bidrage til, at handicappede opnår samme rettigheder og muligheder, som andre mennesker har. Folketinget vedtog i maj 2014, at Danmark skal tiltræde den valgfri protokol til konventionen om individuel klageadgang til FN’s Handicapkomité. Danskeren Stig Langvad blev i juni 2014 genvalgt til Handicapkomiteen for perioden 2015-2018.

Danmark arbejder løbende med implementering af konventionen og afrapporterede i den forbindelse for første gang til FN’s Handicapkomité i 2011. På den baggrund eksamineres Danmark af komitéen i september 2014. Danmarks ønske om at sikre en progressiv implementering af konventionen er også en væsentlig del af baggrunden for regeringens arbejde med en ny handicappolitisk handlingsplan, som blev færdiggjort i efteråret 2013. Handlingsplanen lægger de overordnede rammer for de kommende års handicappolitik og fokuserer særligt på 5 overordnede temaer: 1) sammenhæng i indsatserne på tværs af sektorer; 2) flere mennesker med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse; 3) innovative løsninger og ny teknologi; 4) udbredelse af metoder, der virker og; 5) inddragelse af civilsamfundet og private aktører.

For yderligere information kontakt:
Tina Gade Jensen, Specialkonsulent, Socialministeriet 41851043
Andreas Relster, pressemedarbejder, Socialministeriet 41851259
Marcus Carter Mathiasen, presserådgiver, Udenrigsministeriet: 41532567