Spring til indhold

Ingen enighed om ikke-spredning af atomvåben

23.05.2015  11:00

Det lykkedes ikke at opnå enighed om yderligere skridt, der skal bidrage til nedrustning og ikke-spredning af atomvåben på den niende gennemgangskonference af Traktaten vedrørende ikke-spredning af atomvåben (NPT), som netop er slut. Konferencen har været afholdt i New York i de seneste fire uger.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

"Det er dybt beklageligt, at der ikke kunne opnås enighed om et slutdokument. Danmark har kæmpet for et kompromis, men det har været svære forhandlinger i den nuværende sikkerhedspolitiske situation med konflikterne i Ukraine og Mellemøsten. Vi vil ikke desto mindre fastholde ambitionerne for de næste forhandlinger. Det er vigtigt, at vi opnår resultater vedr. nedrustning af atomvåben. Der er over 16.000 atomvåben i dag – det tal skal ned.

Baggrund:
Traktaten om ikkespredning af atomvåben er en hjørnesten i det internationale samfunds bestræbelser på at hindre spredning af atomvåben og gennemføre nedrustning af eksisterende våben. Den trådte i kraft i 1970 og blev i 1995 forlænget til at gælde på ubestemt tid. Det er den mest omfattende traktat om nedrustning, men det er vigtigt, at alle lande kommer med, også Indien, Pakistan og Israel, samt Nordkorea som i 2003 meddelte, at man trak sig ud af traktaten. Gennemgangskonferencen havde deltagelse af 161 lande, og under konferencen har der været fokus på de humanitære konsekvenser af atomvåben, behovet for at nedruste atommagternes våben hurtigere, sikring af atommateriale der bruges til civile formål inden for energi og sundhed m.v., samt afholdelse af en konference om Mellemøsten som en zone fri for masseødelæggelsesvåben. Internationale forhandlinger om Irans atomprogram er i gang med frist for at nå et resultat den 30. juni i år.

For yderligere information kontakt:
Nedrustningsambassadør Susanne Rumohr Hækkerup, tlf: 4153 2642