Spring til indhold

Invest in Denmarks årsrapport for 2018: 61 udenlandske investeringer skaber knap 3.500 jobs

03.04.2019  12:53
Invest in Denmarks årsrapport for 2018 viser, at Invest in Denmark sidste år bidrog til 61 succesfulde udenlandske investeringer i Danmark.

Investeringerne ventes at skabe sammenlagt knap 3.500 direkte jobs i Danmark inden for det første år efter investeringsbeslutningerne. Samtidig er andelen af de såkaldte ’high quality projekter’ samt investorernes vurdering af kvaliteten af Invest in Denmarks arbejde steget.

Årsrapporten for 2018 har i lyset af reformen om erhvervsfremme, der trådte i kraft 1. januar 2019, og nedlæggelsen af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) desuden et særskilt fokus på de positive resultater af det samarbejde, Invest in Denmark har haft med FVI siden 2007.

Rapporten viser, at Invest in Denmark og FVI i perioden 2007-2018 har tiltrukket 218 investeringer til Fyn og Jylland, som vurderes at have skabt mere end 9.000 direkte jobs inden for det første år af investeringerne. Der er således rettet op på et skævt investeringsmønster i Danmark, hvor omkring 20% af de succesfulde investeringsprojekter Invest in Denmark bistod med forud for etableringen af FVI faldt i Vestdanmark. Andelen er i dag øget til 44%. I særdeleshed er det positivt, at antallet af investeringsprojekter og direkte jobs i Jylland og på Fyn toppede i 2017 og 2018, hvilket blandt andet skyldes en række succesfulde investeringer inden for datacentre og vindområdet.

Succeshistorien omkring samarbejdet med FVI understreger samtidig vigtigheden af at fastholde forankringen af regionale medarbejdere i klynger og vidensmiljøer i Vestdanmark. Disse medarbejdere vil også fremadrettet bidrage til at sikre samarbejde lokalt og indsigt i investeringspotentialet på tværs af hele Danmark. I Østdanmark vil Invest in Denmark fortsat arbejde for at tiltrække investeringer i samarbejde med organisationen Copenhagen Capacity, som Invest in Denmark i 2018 havde 18 succesfulde projekter sammen med.

Den bredere ramme for de fremadrettede nationale og decentrale indsatser for at tiltrække investeringer til Danmark vil blive fastlagt i en ny national strategi for investeringsfremme, som Invest in Denmark i dialog med kommuner, klynger, innovationsnetværk, forskningsinstitutioner og øvrige nøgleaktører vil formulere over de kommende måneder.

Læs den fulde årsrapport her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Nils Askær-Hune (nilask@um.dk/33921858) eller fuldmægtig Jacob Stensdal (jacoha@um.dk/33921706).