Spring til indhold

Henvendelser om aktindsigt og indsigt

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare anmodningen om aktindsigt eller indsigt efter databeskyttelsesforordningen.

Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. forvaltningslovens kap. 4, offentlighedslovens kap. 2-5, miljøoplysningsloven og databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Kategorier af personoplysninger
De oplysninger, som Udenrigsministeriet behandler om dig, er almindelige personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger. Såfremt henvendelsen indeholder andre personoplysninger, vil disse også blive behandlet. Der vil typisk være tale om almindelige personoplysninger, men afhængigt af henvendelsen kan der også være tale om følsomme personoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere
I det tilfælde at din anmodning om aktindsigt ikke er stilet til den rette myndighed, videresender Udenrigsministeriet din henvendelse til den rette myndighed i overensstemmelse med forvaltningslovens § 7.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år)
Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).


 

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk