Spring til indhold

Vi skal sikre vækst, værdi og velstand på tværs af Øresund

Debatindlæg bragt i Sydsvenskan den 13. marts 2017.

For 26 år siden gik startskuddet til nyere tids mest ambitiøse dansk-svenske fusion. Glemt var svenskekrigene og dansk-svenske opgør om fodbold og handelsruterne i Østersøen, da Danmark og Sverige i 1991 underskrev aftalen om en fast forbindelse over Øresund. Det blev ikke blot startskuddet til endnu et infrastrukturprojekt, men første skridt til en ny dansk-svensk region: Øresundsregionen.  

 

 

Og projektet er lykkedes. Siden broen stod færdig i år 2000, er antallet af dansk-svenske pendlere mangedoblet, handelen og samarbejdet mellem danske og svenske virksomheder er blevet styrket, og både viden, virksomheder og værdikæder breder sig dagligt på tværs af Øresund. Det gavner både Danmark og Sverige. Ja, faktisk leverer Øresundsregionen i dag mere end en fjerdedel af Danmarks og Sveriges samlede BNP. Det betyder vækst, jobs og velstand på begge sider af Sundet.

 

 

Men det kommer ikke af sig selv. Vi skal konstant have fokus på at håndtere de udfordringer, barrierer og grænsehindringer, som hæmmer vækst og velstand i Øresundsregionen. Der er ingen tvivl om, at den største hindring lige nu er den svenske ID- og grænsekontrol over Øresund. De massive flygtningestrømme op igennem Europa i 2015 krævede desværre, at den sædvanlige fri bevægelighed blev udfordret. Også i Øresundsregionen. Det skal naturligvis ikke være Nordens new normal. Derfor arbejder de danske og svenske myndigheder på tiltag for at lette trafikken for pendlerne. Det er regeringens ambition, at vi genetablerer den sædvanlige frie bevægelighed – også over Øresund – så snart situationen tillader det.

I mellemtiden skal vi dog ikke stoppe arbejdet med at bekæmpe Øresundsregionens andre grænsehindringer. For hver ny barriere, vi fjerner, giver vi væksten i regionen bedre vilkår. Derfor er fjernelse af grænsehindringer en prioritet for den danske regering og for mig personligt som minister for nordisk samarbejde. Et aktuelt eksempel  fra Øresundsregionen er et netop vedtaget dansk lovforslag, der gør det muligt for borgere fra et ikke-EU land, som arbejder ved det nye forskningscenter European Spallation Source (ESS) i Lund, at bosætte sig i Danmark. Men det gælder også på områder som skatteforhold, arbejdsmarked, social- og sundhedsområdet, uddannelse/forskning og erhvervsliv, hvor der er behov for at se på, hvordan vi kan gøre mobiliteten så smidig som mulig. 

 

 

Det er let at blive utålmodig med fremdriften i integrationen, når man bor og arbejder i en grænseregion og dagligt oplever de barrierer, der stadig er tilbage. Nogle vil kunne løses, andre ikke. Men ét er sikkert – vi vil de kommende år prøve at nå også de højthængende frugter i tæt samarbejde med vores svenske kolleger. Det er nødvendigt, hvis vi skal give vores indbyggere og virksomheder i grænseregionen de bedste vilkår for vækst og velstand. Kun sådan kan vi forblive en af Nordens bedst integrerede grænseregioner.

 

 

Det vil ikke mindst gavne vores virksomheder. Sverige er samlet set Danmarks andet største eksportmarked, og et oplagt marked for danske virksomheders løsninger på nogle af de helt store samfundsmæssige udfordringer, som begge vores lande står overfor: bæredygtige byer, intelligente sundhedssystemer og en digital offentlig sektor. Og med 14 universiteter, 145.000 studerende, 33 procent af Danmarks og Sveriges cleantech-virksomheder og 300 biotech-virksomheder har Sydsverige en kæmpe talentbase og ressourcepool, som kommer både Danmark og Sverige til gode. Der er derfor stadig et stort potentiale i et endnu tættere dansk-svensk samarbejde. Både i- og udenfor Øresundsregionen. Af samme grund var Sverige også et af de første lande, som Regeringens nye udenrigsminister besøgte i efteråret, og til maj står Kronprinsparret i spidsen for et stort dansk eksportfremstød i Sverige.

 

 

Den dansk-svenske vision og fusion, Øresundsregionen, har allerede vist sit værd. Men vi skal også i fremtiden arbejde målrettet på at udnytte hele regionens potentiale. Vi skal aktivt bekæmpe grænsehindringer – også når det er svært. Øresundsbron – der med sit navn kombinerer det danske ’ø’ og det svenske ’bron’ - er i sig selv et tydeligt bevis på, at selv smalle farvande kan forene nationer og favne bredt. Til gavn for os alle.