Spring til indhold

Udenrigsministerens indlæg i Information den 27. februar 2017 - Fri os fra myter om frihandel

Jørgen Steen Nielsen kritiserer i Informations leder den 17. februar den dugfriske frihandelsaftale mellem Canada og EU (CETA), som blev bakket op af et stort flertal i Europa-Parlamentet i sidste uge. JSN er modstander af mere frihandel og vil gerne frabede sig omtale af CETA som en frihandelsaftale. Det er den angiveligt for lang til med sine »1.600 sider plus bilag« (den er ca. 1.100 sider inklusiv alle bilag).

Som minister med ansvar for udenrigsøkonomien kunne jeg ikke være mere uenig i JSNs modstand mod frihandel. Frihandel er godt og gør verden rigere og bedre. Hver fjerde danske arbejdsplads er knyttet til eksporten. Vores salg af varer i udlandet er vigtig for økonomisk vækst og velstand, beskæftigelse og stabilitet i dansk økonomi.

Og der kan ikke være tvivl om, at CETA er en frihandelsaftale. CETA fører til, at næsten al varehandel mellem EU og Canada bliver fri for told. Derudover bliver det nemmere at byde på offentlige indkøb og levere tjenesteydelser. Endelig indeholder CETA bestemmelser, der skal sikre bæredygtig handel, miljøbeskyttelse og solide arbejdstagerrettigheder. Ifølge en analyse fra Udenrigsministeriet kan Danmark med CETA se frem til en årlig eksportvækst på over 2 milliarder kroner.

Jeg vil gerne hamre en pæl igennem en påstand, som florerer ikke mindst i Informations spalter: Vi får ikke dårligere fødevarer, ringere miljøbeskyttelse eller et forværret arbejdsmiljø af EU’s frihandelsaftaler. Det er da også en af grundene til, at CETA bakkes op af LO. Moderne frihandelsaftaler som CETA åbner op for handlen – men den gør den ikke lovløs eller ureguleret!

JSN ønsker sig mere told i handelsaftaler – ikke mindre – for at fremme bæredygtighed og værne om regional fødevaresikkerhed. Men det er en falsk modsætning. At gå tilbage i tiden til høje toldmure gør os bare fattigere og butikshylderne kedeligere.

Hvis EU gribes af tidens protektionistiske strømninger og ikke længere sammen med højtudviklede lande som Canada sætter standarderne for verdenshandlen – så er det ræset mod bunden, der vinder. Vi har brug for aftaler som CETA.