Spring til indhold

Tale ved arrangementet
Det unge Norden og kulturel mangfoldighed

Ministeren for Nordisk Samarbejde, Manu Sareens tale ved arrangementet Det unge Norden og kulturel mangfoldighed d. 31. oktober 2011. Arrangementet blev afholdt af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd, Nordisk Kulturfond og Nordisk institut i Finland (Nifin) for at markere 40-års jubilæet for indgåelsen af den nordiske kulturaftale.

Tak for at jeg får lov at afrunde dette arrangement. Anledningen er markeringen af den nordiske kulturaftale som beskriver rammerne for samarbejdet omkring kultur og uddannelse og fokus har i dag været på det unge Norden og kulturel mangfoldighed.

Når man taler om kulturel mangfoldighed, inkludering og ungdom, så er kultur og uddannelse nogle af de mest oplagte steder at starte.

Hvis vi ønsker nordiske samfund hvor alle får mulighed for at gribe de muligheder som videnssamfundet stiller til rådighed er det helt essentielt at tage del i uddannelsessystemet.
Og hvis vi ønsker åbne og mangfoldige samfund skal alle bidrage til at udvikle kulturlivet i Norden – også de som kommer ’udefra’ og som har en anden etnisk baggrund end nordisk.

Dette nævnes tit ved festlige lejligheder, men realiteten er at f.eks. ganske få forfattere i Norden med en anden etnisk baggrund end nordisk, får udgivet værker eller slår igennem i Norden og det betyder at forfatterstemmerne bliver mindre mangfoldige og at vi får et for ensidigt billede af den kulturelle tilstedeværelse i Norden. Det er mit håb at alle vil bidrage stadig mere til at udvikle kulturlivet i en retning, så det i højere grad afspejler det multikulturelle liv som leves i Norden.

Men det starter med ungdommen og det har været en fornøjelse at opleve jeres engagement og høre jeres synspunkter. Der er mange udfordringer og spørgsmål at tage fat på, men også nye veje og løsninger blev nævnt.

Nu er det jo så heldigt, at jeg udover at være minister for kirke og ligestilling, også er minister for nordiske anliggender. Det giver mig en mulighed for at påvirke samarbejdet i Norden og det glæder jeg mig til. Det ser ud til at der er mange der gerne vil diskutere dette tema med os: Det åbne Norden præger for en stor del Nordisk Råds 63. session og der stilles spørgsmål som: Hvad kendetegner de åbne nordiske samfund? Hvilke trusler står åbenheden i Norden over for? Hvordan holder vi fast i og videreudvikler de åbne nordiske samfund?

Disse spørgsmål skal vi sammen gøre forsøget på at finde svar på. Det sker ikke ”overnight” og vi må lægge vejen mens vi går den, som man siger. Norden er så rig, rig på måder at se og forstå verden på, rig på paradokser og rig på sprog og identiteter. Det skal vi holde fast i og udvikle de muligheder der ligger heri. Og ikke mindst skal vi minde hinanden om det og huske at fejre det.