Spring til indhold

Der er behov for et solidt dansk bidrag til Mali

Indlæg i Berlingske Tidende den 6. november 2015 af udenrigsminister, Kristian Jensen (V)

Regeringen foreslog fredag den 31. oktober, at Danmark markant øger sit bidrag til FN’s fredsbevarende mission i Mali. Vi vil samlet set udsende ca. 100 mand, som tæller et transportfly med tilhørende stab og specialoperationsstyrker. Derudover udsender Rigspolitiet op til 12 danske politifolk.

Vi har ikke råd til, at endnu et land destabiliseres af forskellige grupper af ekstremister og kriminelle netværk. Ustabilitet i Mali påvirker hele den vestafrikanske region – og efter sammenbruddet i Libyen, er konflikten nu kun én grænse fra Europa. Konflikten foregår i en region med meget store geografiske områder udenfor statslig kontrol, hvilket desværre på bundlinjen giver øget spillerum til terrorgrupper og organiserede kriminelle, som fx menneskesmuglere. På samme tid medvirker den store fattigdom og manglende jobmuligheder i Mali og i de omkringliggende lande til migration, også mod Europa. Det solide danske bidrag til FN-missionen er et bidrag, der indgår i en bred og samtænkt dansk indsats. Kun derved kan vi modgå den konkrete udfordring fra ekstremister – og de grundlæggende årsager til konflikt og migration. Grundlæggende handler det jo om at give håbet tilbage til folk om en fremtid dér, hvor de er.

Det danske bidrag er markant. Vi sender 30 specialstyrker, et Hercules-transportfly med tilhørende stab på op til 60 personer og giver mulighed for at udsende op til 15 yderligere stabsofficerer til FN’s mission, med henblik på at kunne imødekomme fremtidige behov i missionen.  Og så sender vi for første gang siden 2008 danske politifolk ud med FN’s blå hjelme. Bidraget til FN’s fredsbevarende mission går hånd i hånd med det store arbejde, Danmark i mange år har gjort i Mali for at skabe udvikling og bedre forhold. Vi giver også millioner af kroner til stabilisering i landet og humanitær bistand. Det er et engagement, som vi kan være stolte af.

Med udsendelse af det militære bidrag til Mali har det samtidig været vigtigt, at der fortsat er et tilstrækkeligt økonomisk råderum og fleksibilitet i 2016 til at kunne udsende militære bidrag til andre brændpunkter og højt prioriterede missioner, herunder bl.a. til kampen mod ISIL, såfremt behovet skulle opstå.

Verdenssamfundet står sammen om at stabilisere Mali og Sahel-regionen. FN vedtog i april 2013 en resolution med hjemmel i FN-pagtens kapitel VII, som giver FN’s fredsbevarende mission i Mali et robust mandat. Danske soldater har mulighed for at anvende magt inden for den ramme, der er givet i resolutionen, og som følger af missionens direktiv. Dertil kommer, at de danske soldater altid har ret til selvforsvar. Og de følger FN’s retningslinjer for missionen, når det gælder eventuel håndtering af frihedsberøvede.

FN’s og verdenssamfundets arbejde med at stabilisere Mali er vigtig for befolkningerne i Mali og regionen. Men det handler også om at bekæmpe terror, ekstremisme og håndtere den irregulære migration, før den organiserede kriminalitet rammer Europa og Danmark. Det er værd at kæmpe for, og jeg håber på bred politisk opbakning i Folketinget.

{"commands":[{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:chooseimage\"})","header":"Choose Image","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Choose Image","type":""},{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:editimage\"})","header":"Properties","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2_edit.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_edit_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Image Properties","type":""},{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:clearimage\"})","header":"Clear","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2_delete.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_delete_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Remove Image","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{160B6B81-2DAA-44C3-9192-DE0C26320917}?lang=da&ver=4","custom":{},"displayName":"Content Page Image","expandedDisplayName":null}
{"commands":[{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{160B6B81-2DAA-44C3-9192-DE0C26320917}\",\"da\",\"4\",\"{2FA0D6E5-EE91-46CE-9B38-F99989202C17}\",\"fld_160B6B812DAA44C39192DE0C26320917_2FA0D6E5EE9146CE9B38F99989202C17_da_4_20455d4640624f298df92625f8aee0e2_406148\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{160B6B81-2DAA-44C3-9192-DE0C26320917}?lang=da&ver=4","custom":{},"displayName":"Content Page Image Caption","expandedDisplayName":null}Write image caption
{"commands":[{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{160B6B81-2DAA-44C3-9192-DE0C26320917}\",\"da\",\"4\",\"{EF2334AB-2C14-49C8-9FCE-61DECF51A260}\",\"fld_160B6B812DAA44C39192DE0C26320917_EF2334AB2C1449C89FCE61DECF51A260_da_4_20455d4640624f298df92625f8aee0e2_406149\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{160B6B81-2DAA-44C3-9192-DE0C26320917}?lang=da&ver=4","custom":{},"displayName":"Content Page Image Copyright","expandedDisplayName":null}[No text in field]
{"commands":[{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:edithtml\"})","header":"Edit text in new window","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/window_edit.png","disabledIcon":"/temp/window_edit_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Edit text in new window","type":null},{"click":"chrome:field:execute({command:\"bold\", userInterface:true, value:true})","header":"","icon":"/temp/iconcache/applicationsv2/16x16/text_bold.png","disabledIcon":"/temp/text_bold_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Bold","type":null},{"click":"chrome:field:execute({command:\"Italic\", userInterface:true, value:true})","header":"","icon":"/temp/iconcache/applicationsv2/16x16/text_italics.png","disabledIcon":"/temp/text_italics_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Italic","type":null},{"click":"chrome:field:insertlink","header":"","icon":"/temp/iconcache/networkv2/16x16/link.png","disabledIcon":"/temp/link_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Insert Link","type":null},{"click":"chrome:field:insertimage","header":"","icon":"/temp/iconcache/softwarev2/16x16/photo_landscape.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Insert Image","type":null},{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{160B6B81-2DAA-44C3-9192-DE0C26320917}\",\"da\",\"4\",\"{62CDF79E-2ECC-44E8-82C0-CAD7202A7804}\",\"fld_160B6B812DAA44C39192DE0C26320917_62CDF79E2ECC44E882C0CAD7202A7804_da_4_20455d4640624f298df92625f8aee0e2_406150\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":null}],"contextItemUri":"sitecore://master/{160B6B81-2DAA-44C3-9192-DE0C26320917}?lang=da&ver=4","custom":{},"displayName":"Content Page Bottom Text","expandedDisplayName":null}

Write html text here

Write html text here