Spring til indhold

Kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialer til Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet ønsker at indgå en rammeaftale om kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialer til Udenrigsministeriet

Rammeaftalen omfatter blandt andet strategisk intern og ekstern kommunikation samt kampagne- og kommunikationsaktiviteter. Analyse af målgrupper og evaluering af kommunikation med henblik på, at Udenrigsministeriet kan effektivisere sin kommunikationsindsats, herunder målrette kommunikationen og ressourcer bedre. Magasinproduktion, herunder magasinlayout, distribution, abonnementsstyring og annoncesalg. Ad hoc ydelser inden for design, opsætning, grafik og video- og podcastproduktion. Produktion og udarbejdelse af Danidas undervisningsmateriale tilknyttet Børnenes U-landskalender.

Rammeaftalen udbydes i 6 delaftaler. For hver delaftale vil der blive indgået aftale med 3 leverandører efter kaskademodellen. Hver delaftale indgås for en 4-årig periode med forventet ikrafttrædelse 06.03.2020.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8bc53805-6b77-4b2f-8145-772a4ea50b31/publicMaterial

Frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse:
Dato: 05.09.2019
Tidspunkt: kl. 10:00