Gå til indhold

Praktikpladser på repræsentationerne

De fleste danske repræsentationer i udlandet modtager praktikanter. Et praktikophold er på 6 måneder. Det er den enkelte repræsentation, der opslår praktikpladserne og fastlægger praktikopholdets indhold - og i det hele taget er ansvarlig for selve praktikopholdet.

Som regel vil repræsentationerne slå praktikpladser op to gange om året. Du kan finde mere information på repræsentationernes websites.

For at komme i betragtning til en praktikplads på en dansk repræsentation, skal du være tilmeldt et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet. Man kan kun tilbydes ét praktikophold på en dansk repræsentation.

Både danske og udenlandske statsborgere kan blive praktikanter. Udenlandske statsborgere kan kun tilbydes en praktikplads, såfremt de har boet i Danmark i en længere årrække (mindst 3-4 år), er indskrevet på et studium på en højere læreanstalt i Danmark under praktikopholdet og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil som praktikant modtage et tilskud på mellem 2.500 og 4.000 kr. om måneden til delvis dækning af leveomkostningerne. Tilskuddet varierer afhængigt af leveomkostningerne på praktikstedet. Hvad angår mulighed for at medtage SU under praktikopholdet, henvises til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Inden praktikopholdet bør du aftale med din uddannelsesinstitution, om du kan godskrive points under ECTS eller evt. opnå en anden form for studierelevant anerkendelse for praktikopholdet.

 - o -

Det bemærkes, at der ikke kan søges praktikophold på honorære konsulater.

Det er ikke muligt at komme i praktik, ej heller skolepraktik, i Udenrigsministeriet i København.

Udenrigsministeriet henviser til retningslinjer gældende for praktikanter fra 1. august 2015 for uddybende information.